Vann
Nøyaktighet
Målerdataadministrasjon

Forstå nøyaktigheten til vannmålere

Enkelte ganger kan til og med enkle ting gi deg aha-opplevelser hvis du kommer deg litt under overflaten. Målerens nøyaktighet er en av disse tingene. Men siden vannmåleren er elementet som sikrer en rettferdig fakturering av vannverkets tjenester og produkter, er det viktig å vite hva det er som gjør måleren nøyaktig, og hva som ikke gjør det.

Innen vannmåling blandes dynamisk område noen ganger sammen med nøyaktighet, slik at målere med høyt dynamisk område oppfattes som mer nøyaktige enn de med lavt dynamisk område. Men selv om dynamisk område kan relateres til nøyaktighet, så er det ikke noen direkte kobling mellom de to begrepene.

Faktisk så sier ikke dynamisk område nødvendigvis noe om en målers reelle måleegenskaper. For å kunne ta mer informerte investeringsbeslutninger om vannmålere og for å få best mulig avkastning på investeringen, må vi se totalbildet og ikke bare denne ene verdien.

Nøyaktighet i praksis

En måler med lavere dynamisk område kan faktisk være mer nøyaktig enn en med et høyt dynamisk område.

Så for å kunne sammenligne på rett grunnlag må du se bak det dynamiske området og også ta med lavere startflyt, nøyaktighet innenfor den maksimalt tillatte feilmarginen og måleteknikk.

Hos Kamstrup er ikke dynamisk område det viktigste fokuset når vi utvikler og produserer vannmålere. Våre målere har ikke nødvendigvis det høyeste dynamiske området i markedet, men vi kan sikre en svært høy nøyaktighet ved hjelp av: En robust konstruksjon og streng toleransehåndtering av komponenter, databasert kalibrering og justering i tillegg til kontinuerlige tester av målerbatchen i tre strømningsrater.

Det trenger ikke nødvendigvis være vanskelig å forstå nøyaktigheten til en måler. Hvis det dynamiske området betyr mest for deg, må du relatere feilmarginen til kundeprofiler (hvordan kundene dine forbruker vann) for å kunne finne den reelle innvirkningen.

Hvis derimot lav strømming er det som betyr mest, må du ta med i vurderingen de reelle måleteknikkene og målerens holdbarhet/levetid.

Hvordan dynamisk område påvirker reverifisering av målere

For å sikre en høy og konsistent nøyaktighet må hver vannmåler verifiseres i henhold til nasjonale og internasjonale regler før bruk. I enkelte land må enten en del av målerne eller alle målerne gjennomgå en re-verifisering på gitte intervaller for å sikre at nøyaktigheten ikke reduseres over tid.

Men hvordan påvirker en målers dynamiske område denne re-verifiseringen, og hvorfor kan det være vanskeligere å re-verifisere en måler med et høyere dynamisk område?

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6