Vann
Akustisk lekkasjedeteksjon (ALD)
Digitalisering
Driftseffektivitet

Omfavn framtiden med ultralydsbasert vannmålingsteknologi

Det å være klar til framtiden innen vannadministrasjon, betyr å bruke den beste vannmåleren. Med dagens raske teknologiske utvikling, er ikke det som før var bra, ikke lenger godt nok. Nå er det på tiden til å ta farvel med mekaniske vannmålere – og ønske ultralydbaserte smarte vannmålere, og fordelene med ekte digitalisering velkommen.

Det ultralydsbaserte prinsippene, og fordelene til det

Ultralydsbasert måleteknologi er uten tvil en av de mest pålitelige teknologiene innen statisk måling. Ingen bevegelige deler betyr en høy nøyaktighet uten vedlikeholdskostnader og -innsats. En Kamstrup-løsning, uansett hvor i verden den skal brukes, vil bestå av en ultralydsbasert måler og et digitalt avlesningssystem – Dermed blir det en effektiv og smart målerløsning.

Se filmen for flere detaljer om hvordan det ultralydsbasert prinsippet fungerer, og hvordan løsningen overvinner problemene til tradisjonell måling.

Hvorfor ultralydsbaserte vannmålere slår mekaniske målere

Mekaniske målere har vært det foretrukne valget i lang tid. Men med digitalisering får vi et økende behov for kommunikasjon og sammenkobling. Ultralydsbaserte målere har ingen bevegelige deler, i motsetning til sine mekaniske motstykker. Dette gjør at de blir mer holdbare, og sikrer en stabil og høy nøyaktighet gjennom hele målerens levetid. Ultralydsbaserte målere gir det et tydelig bilde over nettverksdata, og en nøyaktig fakturering. I motsetning til mekaniske måler, har ultralydsbaserte målere også mulighet for fjernavlesning, uten at de må utstyres med tilleggsenheter.

Dette gjør datainnsamlingen raskere og forbedrer ressursfordelingen ved at du unngår feilavlesninger og oppfølging som følge av disse. På denne måten sparer du både tid og penger, som heller kan brukes til å samle innsiktsfulle data som vil gi deg muligheten til å gi kundene dine bedre service. Intelligente alarmer i de ultralydsbaserte målerne gir deg en effektiv måte å registrere lekkasjer, skader, omvendt flyt m.m. på, og dermed kan du redusere mengden ikke-fakturert vannforbruk i distribusjonsnettverket, og forhindre tapte inntekter.

Presisjonen til ultralydsbaserte vannmålere

Ultralydsbaserte målere har ingen bevegelige deler, og påvirkes dermed ikke av slitasje. Dette betyr at de opprettholder høy og stabil nøyaktighet i hele levetiden, og sikrer dermed korrekt fakturering og bedre datakvalitet.

Fjernavlesning

Fjernavlesning av den ultrasoniske vannmåleren kan redusere tiden det tar på samle inn data fra flere uker til et par timer. De gir det gir nøyaktige data, bedre fordeling av ressurser og forbedret kundeservice.

Ultralydteknologi hjelper til med å reduserte vanntapet

Intelligente varsler i den ultrasoniske vannmåleren muliggjør effektiv oppdagelse av lekkasjer og lavere mengde ikke-fakturert vannforbruk, fordi at jo raskere en lekkasje blir oppdaget og stoppet, jo mindre vann går tapt som et resultat av det.

Overgangen til statiske vannmålere er allerede i gang

Er du klar for å snakke om ultralydsbasert måling?

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6