Vann
Lovgivning
Bærekraft

Er bakterier på agendaen?

I de senere årene har Kamstrup undersøkt utbredelsen av bakterier i produksjonen av vannmålere. Den riktige emballeringen kombinert med forebyggende tiltak i laboratoriet utgjør de grunnleggende betingelser for å minimere faren for bakterieangrep. Ingen er trygg mot bakterieinfeksjoner, men det er mange muligheter for å redusere smittefaren fra f.eks. den vannbårne patogene bakterien Pseudomonas aeruginosa.

Sette en stopper for bakterier

Rene produksjonsanlegg
I Kamstrup iverksetter vi kontinuerlig initiativer som sikrer at vannmålerne er av høyeste kvalitet og hygiene når de forlater produksjonsanlegget.

All produksjon av vannmålere finner sted i vårt danske produksjonsanlegg som oppfyller kravene i modul B + D i de europeiske retningslinjene om måleinstrumenter (MID). I tillegg har vi siden 2013 pakket våre boligvannmålere (MULTICAL® 21) i lufttette blisterpakker. Dette sikrer at vannmålere ikke eksponeres for miljøpåvirkninger før de tas i bruk, verken under lagring eller transport.

I Kamstrup har kundetilfredshet høyeste prioritet. Hver vannmåler, uten unntak, testes ved våre anlegg for å sikre at de oppfyller grensene for kalibreringsfeil. Vannmålerne desinfiseres mens de gjennomgår denne testingen.

Vannet i testbenkene desinfiseres med en elektronisk kontrollert dose hydrogenperoksid eller natriumhypokloritt, og vannet skiftes ut regelmessig for å sikre høy vannkvalitet. Dette sikrer rene produksjonsanlegg og vannmålere av høyeste kvalitet og hygiene.

Fokus på hygiene

For å sikre at vannmålerne våre enten under produksjon, lagring eller transport ikke eksponeres for skadelige bakterier har vi utviklet et hygienekonsept for vannmålere godkjent for drikkevanninstallasjoner. Les mer om konseptet her:

Avgårde til laben

Kvalitetssikring i forhold til hygiene er en vesentlig oppgave i Kamstrup. Derfor samarbeider vi med eksterne, godkjente laboratorier. Laboratoriene utfører mikrobiologiske analyser av både testbenker og vannmålere.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6