Avtaler om databehandling

Som databehandler er vi forpliktet til å inngå en databehandlingsavtale med alle kunder vi behandler persondata for. Vi håndterer disse dataene i forbindelse med serviceavtaler relatert til hosting, kundestøtte , eller drift av systemer.

Avtalen om databehandling beskriver rettighetene og forpliktelsene til dataansvarlig og databehandler for håndtering av personopplysninger.

Nedenfor vil du finne vårt utgangspunkt for avtaler om databehandling. For å unngå tvil, er avtalen om databehandling som vises nedenfor ikke redigerbar. Hvis du ønsker å bruke denne malen, kan du ta kontakt med oss ved hjelp av e-posten under.

Hvis du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med oss på dpo@kamstrup.com.