Datasikkerhet

Oppfyller løsningen din GDPR-kravene?
I henhold til GDPR-lovgivningen må du, som forsyningsleverandør eller eiendomsforvalter, gå gjennom hvordan du samler inn, beskytter , og håndterer forbruksdata. Du må kunne dokumentere sikkerheten til målerløsningen, og hvordan du og dine leverandører jobber med datasikkerhet.  Vi har jobbet med datasikkerhet i lang tid, inkludert vår ISO27001-sertifisering, og det har vært en integrert del av våre målerløsninger helt fra starten. Vi kan på forespørsel levere dokumentasjon om hvordan vi har implementert datasikkerhetsløsningene.

Dokumentasjon og svar på de vanligste spørsmålene

På denne siden har vi samlet svar på noen av de vanligste spørsmålene vi har fått sammen med dokumentasjon for å gi deg mer informasjon om underleverandører av databehandling, overføringer til tredjeland m.m.

En sikker løsning

Vår viktigste oppgave relatert til lovverket er å levere målerløsninger som oppfyller alle relevante krav, noe de gjør. Vi har pålagt oss selv, og våre løsninger strenge sikkerhetskrav, vi prøver å være i forkant med den tekniske utviklingen ved at vi kontinuerlig lar interne spesialister teste og utfordre systemene våre. Samtidig, siden vi har hatt sikkerheten som en integrert del av utviklingsprosessene våre helt fra starten, betyr dette at målerne, systemene, og prosessene våre er utformet på en slik måte at sikkerheten til dataene er på høyeste nivå. 

Fem sikkerhetsprinsipper

Vi har definert fem sikkerhetsprinsipper som vi alltid bruker som utgangspunkt når vi utvikler løsninger. Prinsippene sikrer at løsningene oppfyller kravene, og at dataene blir håndtert konfidensielt.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6