Datasikkerhet

Oppfyller løsningen din GDPR-kravene?
I henhold til GDPR-lovgivningen må du, som forsyningsleverandør eller eiendomsforvalter, gå gjennom hvordan du samler inn, beskytter og håndterer forbruksdata. Du må kunne dokumentere sikkerheten til målerløsningen, og hvordan du og dine leverandører jobber med datasikkerhet.  Vi har jobbet med datasikkerhet i lang tid, blant annet i form av vår ISO 27001-sertifisering, og det har vært en integrert del av våre målerløsninger helt fra starten. Vi kan på forespørsel levere dokumentasjon om hvordan vi har implementert datasikkerhetsløsningene.

En sikker løsning

Vår viktigste oppgave relatert til lovverket er å levere målerløsninger som oppfyller kravene i gjeldende lover og regler. Vi pålagt oss selv og våre løsninger strenge sikkerhetskrav, og vi prøver å være i forkant med tekniske utviklinger ved at vi kontinuerlig lar interne spesialister teste og utfordre systemene våre. Fordi vi samtidig integrerer sikkerhet i utviklingsprosessen våre helt fra starten, er målerne, systemene og prosessene våre er utformet på en slik måte at sikkerheten til dataene er på høyeste nivå. 

Fem sikkerhetsprinsipper

Vi har definert fem sikkerhetsprinsipper som vi alltid bruker som utgangspunkt når vi utvikler løsninger. Prinsippene sikrer at løsningene oppfyller kravene, og at dataene blir håndtert konfidensielt.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6