Overeenkomsten voor gegevensverwerking

Als verwerker van gegevens zijn wij verplicht een Overeenkomst voor gegevensverwerking (data processing agreement, DPA) aan te gaan met al onze afnemers van wie wij persoonsgegevens verwerken. Wij verwerken dit soort gegevens in verband met serviceovereenkomsten rond Hosting, Support of Systems Operation.

In de overeenkomst voor gegevensverwerking staan de rechten en plichten van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker voor het verwerken van persoonsgegevens.

Hieronder vindt u het concept van onze Overeenkomst voor Gegevensverwerking. Om misverstanden te voorkomen kunnen de onderstaande Overeenkomsten voor Gegevensverwerking niet bewerkt worden. Als u dit sjabloon wilt gebruiken, kunt u contact opnemen met ons via het onderstaande e-mailadres.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via dpo@kamstrup.com.