Gegevensbeveiliging

Voldoet uw systeem aan de AVG?
Volgens de AVG moet u als leverancier van energie en/of water, of als vastgoedbeheerder aantonen hoe u verbruiksgegevens verzamelt, beschermt en verwerkt. U moet documenteren hoe uw meetoplossingen zijn beveiligd en hoe u en uw leveranciers omgaan met gegevensbeveiliging.  Wij hebbeninmiddels veel ervaring met beveilging en zijn ISO27001-gecertificeerd. Beveiliging is al van begin af aan in onze meetoplossingen geïntegreerd. Op verzoek kunnen wij u documentatie aanleveren over hoe wij gegevensbeveiliging geïmplementeerd hebben.

Documentatie en FAQs

Op deze pagina hebben we een aantal veelgestelde vragen en documentatie verzameld om u te informeren over subverwerkers, doorgifte naar derde landen etc.

Een veilige oplossing

Onze belangrijkste taak met betrekking tot de verordening is meetoplossingen leveren die voldoen aan de eisen die van toepassing zijn. Wij stellen hoge beveiligingseisen aan onszelf en aan onze oplossingen en we proberen altijd voorop te lopen in de technologische ontwikkeling door onze systemen voortdurend te laten testen en beproeven door interne specialisten. Tegelijkertijd betekent het vanaf het begin af aan integreren van beveiliging in ons ontwikkelingsproces dat meters, systemen en processen worden ontworpen op een zodanige wijze dat de beveiliging van onze gegevens altijd op het hoogste niveau is. 

Vijf beveiligingsprincipes

Wij hebben vijf beveiligingsprincipes gedefinieerd die wij altijd als uitgangspunt nemen wanneer wij oplossingen ontwikkelen. Deze principes zorgen ervoor dat de oplossingen aan alle eisen voldoen en dat gegevens vertrouwelijk beheerd worden.

Laten we het gesprek aangaan

Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Ik heb behoefte aan

Ik wil

Ik zou graag

1 2 3 4 5 6