Gegevensbescherming

Als organisatie dienen wij aan te geven hoe wij persoonsgegevens verzamelen, beschermen en behandelen conform de AVG.

Kamstrup verwerkt persoonsgegevens van werknemers, gebruikers van onze online oplossingen en van eindgebruikers van onze digitale meetoplossingen. Dit is een taak die wij uiterst serieus nemen.

Bescherming van persoonsgegevens

Op de volgende pagina's leest u meer over hoe wij u en de gegevens van uw klanten behandelen. Om uw gegevens te kunnen beschermen stellen wij bij Kamstrup hoge eisen aan onszelf en aan onze IT-beveiliging. Wij streven ernaar om de strengste normen te hanteren en daarom zijn wij ISO27001 gecertificeerd en is er een ISAE3000 audit uitgevoerd.

Bekijk onze certificaten hier.

U kunt ook ons ISAE3000-rapport opvragen door contact op te nemen met dpo@kamstrup.com