Beat the leak

Oplys dit distributionsnetværk og bekæmp dit vandspild

Uafregnet vand er et velkendt globalt problem, der resulterer i tab af store mængder af vores i forvejen knappe vandressourcer.

Det er også en konkret udfordring, som vandforsyningsselskaber dagligt står overfor som en konsekvens af tiltagende urbanisering og efterspørgsel, stigende priser og aldrende distributionsledninger.

Heldigvis giver den seneste teknologiske udvikling og øget viden om distributionsnettet nye muligheder for at nedbringe vandspildet.

Hos Kamstrup er vandspild ikke bare noget, vi taler om. Vi arbejder ihærdigt på at udvikle løsninger, der hjælper vandværkerne med at reducere deres vandspild. Og vi tror på, at intelligent måling er et vigtigt værktøj i kampen mod lækager.

Intelligent måling oplyser dit distributionsnet og er en konstant kilde til information om, hvad der sker derude. Og når du har den rette viden på rette tidspunkt, bliver det langt lettere og mere effektivt at reducere vandspild – til gavn for miljøet, forbrugerne og forsyningsselskabets bundlinje.

Beat the leak

Med adgang til de rette informationer på det rette tidspunkt bliver det meget nemmere og langt mere effektivt at reducere uafregnet vand og vandspild.

Se vores video, og find ud af, hvordan intelligent måling kan være et effektivt værktøj i kampen mod lækager.

Download vores white paper, og læs mere om uafregnet vand

En stor mængde uafregnet vand, også kaldet Non-Revenue Water (NRW), betyder ikke bare mistede indtægter og højere driftsomkostninger for forsyningsselskabet – det kan også medføre højere udgifter i forbindelse med reparation af lækager, øget energiforbrug m.m. Heldigvis har udviklingen af intelligente målere og smart metering bidraget til større gennemsigtighed i vandforsyningen. Dette kan give dig et komplet overblik over distributionsnetværket og dets tilstand.

Download vores white paper, og læs mere om uafregnet vand, og hvordan det kan reduceres.

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6