Kvalitetsledelse

Certificeringer og akkrediteringer

Vi yder en vedvarende og målrettet indsats for et image som producent af kvalitetsprodukter og kvalitetsydelser til vore kunder

Dette sikres blandt andet gennem risikostyring, korrigerende og forebyggende handlinger samt løbende forbedring af vores kvalitetssystems effektivitet. 


Produkter og ydelser skal dække vore kunders behov og forventninger med hensyn til:
  • Brugsværdi 
  • Teknik 
  • Design  
  • Nul fejl 
  • Driftssikkerhed 
  • Servicevenlighed 
  • Totaløkonomi i produktets levetid 
  • Kundesupport 
  • Miljø- og personsikkerhed 
  • Udførelse af akkrediteret kalibrering
Kvalitetsledelse

Kamstrup har været certificeret i henhold til ISO 9001 siden 1993.


Certifikater

Kvalitetsstyring - ISO 9001

Miljøledelse - ISO 14001

Informationssikkerhed - ISO 27001

Arbejdsmiljøledelse - OHSAS 18001

Akkreditering

Kamstrups laboratorium til kalibrering af el-, varme-, køle- og vandmålere er akkrediteret af DANAK (Danmark) og SWEDAC (Sverige) i overens-stemmelse med ISO 17025.

Kamstrup er derudover også akkrediteret efter ISO 17020.

DANAK og SWEDAC er medlemmer af EA (European cooperation for Accreditation) og af ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

DANAK er det danske akkrediteringsorgan – udpeget af Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervs- og Vækstministeriet.

SWEDAC er det nationale akkrediteringsorgan i Sverige – en statslig myndighed under Näringsdepartementet.

Kamstrup udfører førstegangsverifikation og kalibrering af el- og varmemålere i henhold til disse akkrediteringer.

Derudover er Kamstrup i besiddelse af D-modulet i Måleinstrumentdirektivet MID-2014/32/EC, samt bemyndigelser til førstegangsverifikation i en lang række lande uden for EU.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Vice President, Quality & Environment, Viggo Andersen,
T: +45 89 93 11 68.

Vi anvender cookies for at sikre, at vores website fungerer korrekt og til indsamling af statistikker om brugere, så vi kan forbedre websitets indhold. Hvis du fortsætter med at benytte vores website, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.