Vand
Måleraflæsning
Driftseffektivitet

Strib Vandværk optimerer service, drift og processer

Se case-videoen

Udfordringen: Et gammel SRO-system baseret på koder, der skulle indtastes manuelt

Da Jan Larsen overtog ansvaret for drift og administration af Strib Vandværk, overtog han også et gammelt og utidssvarende computerprogram til styring og overvågning af værket. Hans første opgave blev derfor at finde et moderne SRO-system, der i synergi med Kamstrups intelligente målere kunne matche værkets behov.

Løsningen: Et moderne, brugervenligt system med en visuel brugerflade.

I dag sørger SRO-systemet Blue Control BC 9000 for nem adgang til data fra boringer, pumper og tanke samt integreret overvågning af værkets sektionsmålere. I samarbejde med den automatiske timeaflæsning hos forbrugerne har SRO-systemet effektiviseret værkets arbejdsprocesser, sparet ressourcer og øget forsyningssikkerheden.

Når drifts- og administrativ leder på Strib Vandværk, Jan Larsen, tager sin mobiltelefon frem, har han fuldt overblik over produktionen, lige fra grundvandet bliver pumpet op af jorden, til vandforbruget hos den enkelte forbruger.

Læs mere
Luk

Udefra ligner Strib Vandværk et typisk dansk vandværk, der leverer rent drikkevand til byens beboere. Men derudover valgte Strib, som det første vandværk i Danmark i sin tid, at investere i Kamstrups fjernaflæsningssystem READy med timeaflæsning af deres nye vandmålere for at sikre stabil vandforsyning og god service til forbrugerne. 

"Ulempen ved de gamle vingehjulsmålere var, at vi fra vandværkets side ikke kunne kontrollere målerne. Vi kunne ikke se, om der var nogen, der forsøgte a fifle med målerne, og forbrugerne skulle selv aflæse deres målere en gang om året. Nogle skrev bare det tal, der passede bedst til tegnebogen," fortæller Jan Larsen, leder af drift og administration på Strib Vandværk, og tilføjer: 

"Den rejse vi har været igennem fra vingehjulsmålerne til Kamstrups intelligente målere, hvor vi kan følge forbrugerne time for time, det er lidt af et kvantespring."

 

Behov for brugervenligt SRO-system

Da Jan Larsen tiltrådte som leder af drift og administration på Strib Vandværk, var der altså godt styr på data fra forbrugerne. Der var sådan set også styr på overvågning af produktionen på værket, men alt foregik i et gammelt computerprogram baseret på koder, der skulle indtastes manuelt. Den tidligere driftsleder, der selv havde været med til at udvikle programmet, havde koderne i hovedet og i fingrene, så Jan Larsen og bestyrelsen blev hurtigt enige om, at der var behov for et nyt og lettere tilgængeligt SRO-system. 

"Vi havde en udbudsrunde, hvor vi lagde vægt på, at systemet skulle have en brugervenlig og visuel brugerflade. Derudover ville vi også have mulighed for at tilgå systemet fra smartphone og tablet," siger Jan Larsen, der også gerne så, at vandværkets sektionsmålere fra Kamstrup kunne integreres i det nye system.

 

Hurtigt overblik via PC, smartphone og tablet

Det stod hurtigt klart, SRO-systemet BC9000 fra Blue Control, var den løsning, der bedst matchede Strib Vandværks krav og budget. Og i dag er systemet Jan Larsens vigtigste arbejdsredskab. 

"Fordelen ved det nye webbaserede system er, at lige så snart jeg åbner computeren, min tablet eller går på telefonen, så får jeg et overbliksbillede, der viser, hvordan ser vandværket ud her og nu. Systemet er nemt at bruge. Når man sidder ved pc'en, så kan jeg f.eks. bare klikke på en pumpe, så popper den op i et nyt billede, og man kan se, hvor meget den kører med af hastighed, hvad pumper den ud, og om den i det hele taget har det godt," forklarer Jan Larsen. 

En anden fordel, som Jan Larsen fremhæver, er SRO-systemets indbyggede graf-værktøj, hvor han nemt kan trække driftsrapporter. Og når der skal afrapporteres til kommunen, klares det med nogle få klik. 

"Vi bruger langt mindre administrativ tid på afrapportering, og derved får vi mere tid til vores primære drift," understreger Jan Larsen. 
Luk

Et godt SRO-system kræver en god samarbejdspartner

SRO-systemet fra Blue Control er en standardløsning, men det har samtidig en lang række muligheder for tilpasning til det enkelte vandværker. Som nævnt ønskede Strib Vandværk, at SRO-systemet også skulle vise data fra værkets sektionspumper og sektionsmålerne fra Kamstrup. De er nu en integreret del af systemets visuelle brugerflade. Brugerfladen er i øvrigt sat op, så den afspejler vandværkets rørføring og pumpernes placering.

Synergi til fordel for forbrugerne

Ud over at den enkelte forbruger kan spare en hel del penge ved, at vandværket hurtigt får identificeret og lukket utætheder i husstanden ved hjælp af alarmer fra vandmålerne, så er SRO-systemet og de integrerede sektionsmålere også med til at finde de evt. utætheder der måtte være før vandet når frem til forbrugeren.  

Får vandværket en melding, så kan Jan Larsen nemt gå ind at se, om det er en stor utæthed, eller er det måske bare er en forbruger, der er i gang med at vande have. Afhængig af, hvad det er, så kan Jan cykle ud og få fat på forbrugeren og forklare, at det nok er smart at få kigget på vandforbruget, da det ellers kan løbe op i voldsomt mange penge. 

Den effektive overvågning betyder også besparelser for vandværket. 

"Jo mindre vand, vi pumper direkte ud i kloakken, jo mere sparer vi i strøm. Og nu sparer vi både strøm i processen på vandværket, og fordi vi ikke skal pumpe unødigt meget vand ud til forbrugerne," siger Jan Larsen. 

Kombinationen af intelligente vandmålere og et nyt SRO-systemet er således med til at garantere en mere sikker drift af vandværket. Systemet sikrer hurtig kommunikation fra vandværket til Jan Larsen, hvis der er problemer, og dermed kan han hurtigere sætte ind og få dem løst. Det øger drifts- og forsyningssikkerheden.  

"Forbrugerens største gevinst er, at nedetiden i deres vand er minimereret. Der er næsten altid vand i hanen," understreger Jan Larsen. 

Med timeaflæsning og SRO er forsyningssikkerheden i top

"Nu kan jeg hurtigere sætte ind og få løst problemerne, så der næsten altid er vand i hanerne.

– Jan Larsen, Strib Vandværk 

Om projektet:

  • 2065 forbrugere
  • 1873 målere
  • 32 km ledningsnet
  • MULTICAL 2100/flowIQ2200
  • READy Water
  • BLUE CONTROL BC 9000 med integration af flowIQ 2200 sektionsmålere

Du er måske også interesseret i...

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6