Vand
Uafregnet vand
Automated Meter reading (AMR)
Bæredygtighed

Beskyttelse af drikkevandet med intelligent måling

 

Uafregnet vand, fjernaflæsning, kundeservice

 

Saldanha Bay ligger nord for Cape Town i Sydafrika. Kommunen har en særlig strategi om at blive en af Sydafrikas første Smart Cities og en rollemodel for landet ved at være en innovativ kommune, der viser vejen med teknologi, best practices og en kultur præget af omtanke.  
En del af strategien er at kombinere forsyningsselskabets forbrugsdata med byens informationssystem for at udnytte værdien af det bedre. I 2017 besluttede de derfor at installere intelligente vandmålere, der aflæses automatisk via et netværk.

 

 
 

Data baner vejen for en bæredygtig vandforsyning

Saldanha Bay ligger i en del af Sydafrika, der lider af vandmangel. Gennem 2017 kæmpede regionen med en af de værste tørker i historien. Kommunen vidste, at de var nødt til at begynde at spare på vandressourcerne og styre dem på en ny måde for at sikre en bæredygtig forsyning til lokalsamfundet. 
Ud over en målrettet indsats rettet mod trykstyringen og kraftige vandbegrænsninger besluttede de også at investere i en intelligent løsning til vandmåling. Kommunen havde et tredobbelt fokus: At mindske vandtabet, sikre en fair afregning med præcis overvågning og præcise forbrugsdata og reducere udgifterne til måleraflæsning. 
Idéen bag deres holistiske tilgang var at anvende teknologi og få den til at fungere med data i realtid. I dag får forsyningsselskabet besked via alarmer, når der sker lækager eller brud i deres forsyningsnetværk. Resultatet er, at de nu kan informere deres kunder, inden problemet bliver kritisk. 
”Med de nye målere og fjernaflæsningen kan vi nu yde en bedre service til vores kunder. Løsningen gør det også muligt at få løbende data om forbruget og vandbalancen, hvilket giver os værdifuld information om vores forsyningsnetværk. Vi har allerede set massive forbedringer, siden vi implementerede den intelligente måleløsning” siger Saldanha Bay Kommune.

 

Resultat opnået med fjernaflæste målere, hyppige data og målrettet dataanalyse

 
 

Bekæmpelse af vandtab i en tørkeregion

 
Projektet startede i 2017 med et test-site i byen Vredenburg, hvor et netværk med en koncentrator og 2.558 målere blev installeret. 
Inden for de første 30 dages drift blev 317 infokoder (alarmer) om lækager, brud, tørre målere og tilbageløb identificeret af READy Manager. Notifikationerne om lækager og brud blev sendt til kommunen, hvor teamet enten kontaktede beboerne direkte eller sendte et team til stedet. Da problemet var blevet løst, faldt vandforbruget om natten tilbage til det normale niveau. 
Siden Kamstrups intelligente måleløsning er blevet indført, er mange lækager blevet opdaget og udbedret inden for blot få timer. Dermed har kommunen let kunnet løse uenigheder om afregningen og øge effektiviteten i afregningen. Desuden har den forbedrede præcision i deres måleraflæsning øget indtjeningen, og de har nu løbende opdateret information om forbruget og vandbalancen. Siden installationen af den faste netværksaflæsning af målerne har det været muligt for dem at reducere deres vandspild med mere end 4 mio. liter.
 

”Med de nye målere og fjernaflæsningen kan vi nu yde en bedre service til vores kunder. Løsningen gør det også muligt at få løbende data om forbruget og vandbalancen, hvilket giver os værdifuld information om vores forsyningsnetværk. 
Vi har allerede set massive forbedringer, siden vi implementerede den intelligente målerløsning.”

Saldanha Bay Kommune

 
 

På vej mod en grøn og bæredygtig fremtid

 
Som en anerkendelse af de flotte resultater hidtil modtog Saldanha Bay et certifikat for at være blevet den ”grønneste kommune” i en konkurrence i november 2019. Konkurrencen var baseret på forskellige innovationsprojekter, og Saldanha blev krediteret inden for tre forskellige kategorier, herunder ”Intelligente målere til vandstyring og vandbeskyttelse” og ”Trykstyring til vandstyring og vandbeskyttelse”. Certifikatet er et bevis på, hvordan kommunen sammen med Kamstrup udvikler sig mod at blive en Smart City, samtidig med at FN’s sjette mål for bæredygtig udvikling understøttes, nemlig at ”sikre, at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt.”
Efter de imponerende resultater fra pilot-testen vil projektet blive udrullet i stor skala med i alt 30.000 målere, der skal installeres i de næste år. Saldanha Bay Kommune ser frem til den kommende udrulning af dette projekt og fordelene, det har skabt for kommunen og lokalsamfundet.
 

Om projektet

 
  • Projekt: Pilotprojekt med 2.500 målere

  • Målere: MULTICAL® 21

  • System: READy, fixed network

  • Status: Pilotprojekt gennemført med succes, udrulning af 30.000 målere
 

Du er måske også interesseret i…