El
Asset management
Netværksinfrastruktur
Internet of things (IoT)

Beskyt dine aktiver mod harmonisk forvrængning med OMNIA® 6

Med stærke elmålere og superdetaljerede data hjælper den nye OMNIA® 6 dig med at sikre stabil strøm, udnytte dine aktiver optimalt og blive klar til fremtiden ved at identificere årsagerne til harmonisk forvrængning i dit net.

Når dine kunder klager over flimrende LED’er i deres hjem eller upålideligt fabriksudstyr, er den grundliggende årsag ofte harmonisk forvrængning i nettet, som nedsætter kvaliteten af den elektriske strøm. Men at identificere årsagerne til problemet og forvrængningens præcise karakter har traditionelt været vanskeligt.

OMNIA® 6 Suite kan hjælpe

Den nye Kamstrup OMNIA® 6 Suite giver dig et effektivt og pålideligt værktøj til at identificere årsagerne til harmonisk forvrængning i dit net – og gode muligheder for at gøre noget ved problemet.

Der er tre primære årsager til, at OMNIA® 6 Suite egner sig så godt til håndtering af harmonisk forvrængning:

Høj processoreffekt

Med nye og forbedrede processorer kan OMNIA® elmålere måle harmonier effektivt og meget detaljeret, hvilket gør det lettere for dig at identificere og lokalisere kilden til forstyrrelserne.

Præcisionsmåling

Takket være den høje kvalitet af målinger og den unikke måde at behandle måledata på giver OMNIA® elmålere dig et fingranuleret overblik over hvert målepunkt. Med et relativt lille antal OMNIA® elmålerinstallationer giver data dig et komplet overblik over hele dit område.

Forbedret dataoverførsel

Med IoT-teknologi kan du effektivt overføre afregnings- og strømdata af høj kvalitet via mobilnetværket, så du får de rette data i rette tid til, at forretningen kan køres og optimeres på samme tid.

Eksempler på problemer med harmonisk forvrængning

  • En transformer-netstation i Sverige blev overophedet, selvom den kun kørte med 25 % af sin maksimale kapacitet. Årsagen var harmonisk forvrængning.
  • På et dansk malkekvægbrug svigtede en malkerobot ofte, hvilket medførte store tab. Problemet var forårsaget af harmonisk forvrængning fra en frekvensomformer.
  • En dansk netstation blev meget varm, så den smeltede et SIM-kort og adskillige plastikkomponenter. Overophedningen skyldtes den harmoniske forvrængning fra digitale omformere på to solcelleanlæg i nærheden.

Et stigende problem

Ikke alene er harmonisk forvrængning irriterende for dine kunder; det kan også medføre alvorlige økonomiske og driftsmæssige problemer for dig som DSO, da det kraftigt øger slitagen på aktiverne og reducerer kapaciteten i elnettet.

Problemet vil tage til i de kommende år, da det ofte forårsages af elektroniske belastninger såsom elbiler, varmepumper og frekvensomformere. I takt med at den grønne omstilling skrider frem, bliver sådanne enheder mere populære. Med andre ord: Den stigende elektrificering af samfundet øger udfordringerne med harmonisk forvrængning.

Da elforbruget ventes at stige med op til 300 % frem mod 2030, er du nødt til at udnytte de eksisterende aktiver optimalt – og investere intelligent i nye aktiver, når det er nødvendigt. Derfor skal harmonisk forvrængning holdes i skak.

En effektiv og pålidelig løsning

Med de data, der genereres med OMNIA® 6 Suite, kan du hurtigt identificere kilderne til harmonisk forvrængning. Dataene vil vise dig, hvor du skal lede, og vel at mærke med det samme. Har du flere OMNIA® elmålere kan du sammenligne og korrelere data fra flere forbrugere i detaljerede analyser. Du behøver ikke vente på dyre, tidskrævende og ufuldstændige lokale målinger.

Med databaseret analyse i OMNIA® 6 Suite kan du:

  • udnytte netstationer og forsyningskabler optimalt
  • sikre en stabil drift og få tilfredse kunder
  • identificere og afhjælpe årsager til forvrængning lokalt
  • spare penge til kompensation for skader, når hændelser sker

Kort fortalt får du med OMNIA® 6 Suite data, der hjælper dig til en bedre drift i dag og forbereder dig på fremtiden.

Forbereder dig til fremtiden

Ikke alene er det utrolig let at komme i gang med OMNIA® 6 – det er også let at blive ved. OMNIA® 6 er designet med fremtiden for øje, og vi udvikler og opgraderer løbende suiten med nye funktioner og support til ny hardware.

Fra og med version 6 behøver du ikke længere migrere fra system til system, når teknologien ændres. Du kan fokusere på at udvikle din forretning og imødegå nuværende og kommende udfordringer i en verden med mere vedvarende energi og mindre forudsigelighed – med fuld support fra OMNIA® Suite.