Varme
Køling
Energieffektivitet
Intelligent målerløsning

Kombineret varme og køling

Måling af varme- og køleenergi – I ét system

Med kravet om, at offentlige bygninger, virksomheder og husstande skal være mere energibesparende, er behovet for måling blevet mere fremtrædende, og det er essentielt, at virksomheder kan måle deres energiforbrug. Dette omfatter løsninger til varme, køling og kombineret varme/køling.

Når der er brug for varme i de kølige vintermåneder og afkølet vand til airconditions i de varme sommer-måneder, kan vores energimålere levere løsningen i ét samlet målesystem.

Der er kun behov for et sæt rørlednings-system til både varme- og køleenergi, hvilket sparer forsyningsselskabet omkostningerne ved at skulle installere to separate systemer. Målerne er optimeret til at være modstandsdygtige mod kondens, da flowmålerhuset er indkapslet. Dette sikrer en lang levetid for måleren.

Intelligent måling af varme og køling

De kombinerede varme-/kølemålere kan fjernaflæses via en lang række kommunikationsmetoder, hvorved det undgås fysisk at skulle aflæse måleren via dens display.

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6

Du er måske også interesseret i