Fjernaflæsning af intelligente målere

Med fjernaflæsning opnår du mere end et tidsbesparende alternativ til manuel aflæsning af dine målere. Du sikrer dig nemlig samtidig mod fejlaflæsninger, tidskrævende opfølgninger og estimerede beregninger til fordel for sikker og simpel adgang til målerdata når som helst – uden at du behøver planlægge undervejs.

Fjernaflæsning forbedrer ikke kun kvaliteten af målerdata. Det gør det også nemmere at analysere dem og på baggrund heraf prioritere ressourcer, da det er hurtigt og simpelt at sammenholde data om, hvad der leveres med hvad, der forbruges. Hyppige målerdata danner dermed grundlag for at evaluere effekten af dine optimeringstiltag og gør dig i stand til at opdage uregelmæssigheder i tide frem for kun en gang årligt.

Og det bedste af det hele er, at det er nemt at komme i gang. Vi tilbyder nemlig hele paletten fra håndholdt udstyr eller drive-by løsninger til fuldautomatisk netværksløsning – alt sammen naturligvis med brugervenlige systemer til datahåndtering.

Ejerforeningen Gildbroterasserne, Ishøj

”Vi læser som minimum af én gang om måneden for at få infokoder. På den måde sikrer vi, at eventuelle lækager bliver opdaget meget tidligt. Før fjernaflæsningssystemet havde vi slet ikke mulighed for at opfange de mindre lækager hos beboerne, før vi kom til årsaflæsningen”.

Roskilde Universitet (RUC), Roskilde

En omfattende energirenovering betyder, at Roskilde Universitet nu kan reducere deres årlige energiforbrug med 27% og opnå energibesparelser på op mod 4,8 mio. kr. om året. Kamstrups intelligente varme- og vandmålere er en del af projektet.

Arbejdernes Andels Boligforening (AAB), Aarhus

Gennem et mangeårigt samarbejde har Kamstrup leveret målerløsninger til de mange forskelligartede projekter, som er hverdagen i en boligforening som AAB. Det har sikret AAB effektiv lækovervågning, fakturering af lejere på basis af reelt forbrug samt den leverandøruafhængighed, som de gerne vil have.

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6