Kamstrup Valve

Med den batteridrivna motorventilen kan du använda smart teknik för att fjärrstyra vattenförsörjningen till kunderna och skydda bolagets intäkter

En genväg till smart intäktsskydd

Med Kamstrup Valve kan du styra vattenförsörjningen på ett smart sätt, direkt till alla dina kunder. Tillämpningsområdena för ventilen är många. Till exempel kan ventilen användas för dåliga betalare, i installationer där vattnet måste stängas av en viss tidsperiod eller i situationer när vattentillgängligheten måste styras av andra orsaker.

Hantera vattentillgängligheten på distans
Du kan öppna eller stänga ventilen på distans via READy-appen. Detta gör det möjligt för dig att hantera vattentillgängligheten från utsidan av huset, utan direkt åtkomst till installationen och utan att behöva involvera kunden eller förlita dig på att kunden ska vara hemma.

Återaktivera vattenförsörjningen på ett säkert sätt
När ventilen har varit stängd under en viss tidsperiod, måste den öppnas aktivt. Det första steget i att öppna ventilen igen sker på distans via READy-appen. Det andra steget är att trycka på ventilens tryckknapp tre gånger. Detta minskar risken för oavsiktlig vattenförbrukning eller översvämning, eftersom vattnet endast blir tillgängligt i den stunden när kunden är fysiskt närvarande och återaktiverar ventilen.

Tillåt en begränsad förbrukning med strypning

Med Kamstrup Valve finns det två tillgängliga strypningsalternativ. Dessa gör det möjligt för bolaget att antingen stänga av vattentillgängligheten delvis eller helt. Baserat på lagstiftning eller fallspecifika omständigheter kan det hända att det måste finnas delvis tillgänglighet av vatten i kundens hus. Därför kan du hålla ventilen delvis öppen, för att tillåta att ett konstant flöde passerar. Alternativt kan du tillåta att vatten endast finns tillgängligt under en viss tidsperiod under dagen – t.ex. 10 minuter per dag. För att säkerställa att kunden faktiskt är hemma under denna tidsperiod när det finns vatten tillgängligt, måste kunden trycka på ventilens tryckknapp tre gånger för att låta vatten passera.

Varför ska man hantera vattentillgängligheten?

Att hantera vattentillgängligheten är inte bara ett effektivt sätt för bolaget att skydda sin intäkt, det gör det även möjligt för bolaget att förbättra sin service till slutanvändarna. 

Intäktsskydd för bolaget
Att hantera vattentillgängligheten vid slutanvändarnas hushåll är ett sätt för bolaget att minska både momentana förluster på grund av dåliga betalare, samt minska tiden som spenderas på att hantera försenade eller uteblivna betalningar. 

Förbättrad kundservice
Bolaget kan stänga av vattnet om kundens vattenmätare rapporterar ett läckage eller en spricka – oberoende om slutanvändaren är hemma eller inte. Detta gör det möjligt för bolaget att begränsa kundens vattenräkning, samt minska risken för stora byggnadsskador.

Kundreferenser

Smart vattenmätning är en intelligent katalysator för att förbättra kundrelationer och optimera driften. Det handlar om kvalitetsstyrning, intäktsskydd, förvaltning av tillgångar och minskade vattenförluster. Att kunna fatta rätt beslut och välja rätt investeringar.

Läs mer om våra kunder och hitta inspiration från kollegor som har testat våra lösningar och dragit nytta av fördelarna.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6
Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.