MULTICAL® 62

MULTICAL® 62 är en modulär vattenmätare med flera kommunikationsalternativ som lämpar sig både för handel, industri och bostäder i installationer där individuell anpassnings krävs

En modulär och flexibel vattenmätare

MULTICAL® 62 är en vattenmätare med ultraljudsmätning för mätning av kallvattenförbrukning upp till 50°C och varmvattenförbrukning upp till 90°C. Mätaren kan användas inom handel, industri och bostäder. MULTICAL® 62 är en statisk vattenmätare och inkluderar inga rörliga delar. Därmed bibehåller mätaren sin exakta precision genom hela livscykeln. I och med att vattenmätaren är statisk, förlängs givarens livslängd avsevärt eftersom den är immun mot partiklar och inte påverkas av slitage. MULTICAL® 62 har en batterilivslängd på 13 år. Tillsammans med mätarens unika kombination av exakt precisionsmätning och lång livslängd, säkerställer detta minimala årliga driftkostnader.

Kalkylator
Alla mätningar, referenser, avläsningar och beräkningar styrs av en avancerad mikroprocessor i kalkylatorn. Den ackumulerade vattenförbrukningen visas med 7 stora siffror. Displayen har utformats för en lång livslängd med stark kontrast i ett brett temperaturområde.

MULTICAL® 62 inkluderar datakommunikationsportar. Det optiska ögat på kalkylatorns framsida gör det möjligt att läsa av förbrukningsdata och infokoder som förvaras i mätarens datalogger. Det optiska ögat använder även en seriell datoranslutning som gör det möjligt att omkonfigurera mätaren.

Vattenmätaren registrerar läckage och oavsiktlig vattenförbrukning som orsakas av fel såsom rinnande cisterner och läckande uppvärmningsspiraler i kranvattentankar. Detta gör att du kan meddela slutanvändarna om problem i ett tidigt skede och låta dem agera proaktivt för att undvika överdriven vattenförbrukning, vilket kan resultera i dyra vattenräkningar. Andra avläsningsalternativ är: användningen av timräknare, momentant flöde, minimi- och maximiflöden, informationskoder, kundnummer och segmenttester osv – beroende på konfigurationen.

I händelse av ett elavbrott, säkerhetskopieras data för att förhindra förlusten av förbrukningsdata.

Kommunikation

MULTICAL® 62 är det utmärkta valet för smarta mätsystem och byggnadsförvaltningssystem med dessa fullständiga sortiment av kommunikationsmoduler och inbyggd realtidsklocka (RTC). Detta gör det enkelt att installera och avläsa mätaren i både befintliga och nya applikationer, oberoende av avläsningstyp.

MULTICAL® 62 kan integreras i kombilösningar där förbrukningen av vatten, gas, el och/eller värme avläses och faktureras via ett enskilt nätverk.

Kundreferenser

Smart vattenmätning är en intelligent katalysator för att förbättra kundrelationer och optimera driften. Det handlar om kvalitetsstyrning, intäktsskydd, förvaltning av tillgångar och minskade vattenförluster. Att kunna fatta rätt beslut och välja rätt investeringar.

Läs mer om våra kunder och hitta inspiration från kollegor som har testat våra lösningar och dragit nytta av fördelarna.

Det är dags att ta farväl

För att kunna tänka framåt och förbereda oss för framtiden måste vi ibland släppa taget. I dagens digitala värld, där behovet av kommunikation och anslutningsbarhet ökar, räcker det inte längre att bara vara bra. Se varför det är dags att släppa taget om mekaniska vattenmätare och välkomna fördelarna med smart mätning.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6