Utgången produkt

{{ productDetails.productName }}

  • {{ feature }}
Gå till dokumentation

Relaterade produkter ({{ totalProducts }})

En mätare. Flera applikationer.

Välj din bransch och ta reda på hur Kamstrups innovativa mätningslösningar kan stödja din verksamhet.

Försörjningsföretag

Precisionsvattenmätning med mera

Att mäta kommersiella och industriella vattenkonton noggrant är nyckeln till att minska tydlig vattenförlust. I allmänhet utgör kommersiella kunder en liten procentandel av ett bolags kundbas. Ändå förbrukar kommersiella kunder avsevärt mycket mer vatten än det genomsnittliga bostadskontot.

Förbrukningsmönster för kommersiella och industriella kunder involverar ofta fluktuationer mellan låga flödeshastigheter och kontinuerliga höga flödeshastigheter. Kamstrup flowIQ® 3100 industriella vattenmätare använder en dubbelriktad ultraljudsmätteknik för att säkerställa att kommersiell och industriell vattenförbrukning mäts noggrant vid både höga och låga flödeshastigheter. Mätaren, som inte har några rörliga delar, bibehåller en hög och stabil noggrannhet genom hela sin livslängd.

Mycket mer än förbrukning
Mätarens intelligenta larm gör det möjligt för dig att snabbt och effektivt upptäcka sprickor, läckage samt händelser såsom returflöden eller sabotageförsök. Detta minskar vattenförlusten och möjliga indirekta skador i distributionsnätet.

Hållbar, vattentät konstruktion
flowIQ® 3100 är konstruerad med ett komposithölje ovanpå en flödesdel av mässing eller rostfritt stål. Höljet är IP68-godkänt, vilket innebär att mätaren kan installeras och kontinuerligt vara nedsänkt i vatten utan risk för vattenintrång i mätarens display eller interna komponenter.

Fastighetsförvaltning

Säker, snabb och noggrann vattenmätning

Fastighetsförvaltare behöver intelligent, noggrann vattenmätning för att säkerställa att de kan minska läckage och sprickor, sänka kostnaderna, optimera förbrukningen och minimera vattenförlusten.

flowIQ® 3100 är en ultraljudsmätare för mätning av kallvattenförbrukning. Med sin integrerade fjärravläsningskapacitet möjliggör flowIQ® 3100 noggrann fjärravläsning utan behov av extra tillägg. Detta gör datainsamlingen både säker, snabb och okomplicerad. Med ett utbud av intelligenta larm är det enkelt och effektivt att upptäcka läckage, sprickor, torra mätare, omvända flöden och manipuleringsförsök så att du kan begränsa risken för vattenförlust och skada i byggnader. Den övervakar omgivningstemperaturen och för de minsta mätarna även vattentemperaturerna. På så sätt kan du förutspå risker för sprickor och läckage och få meddelanden om eventuella förändringar i vattenkvaliteten.

Läs mer

Industriförvaltning

Intelligens och precision som standard

Företag behöver bättre insikt i sin vattenförbrukning för att optimera kostnaderna och skapa mer hållbara affärsmetoder. Det är nödvändigt att ha en mätningslösning som kan tillhandahålla en lång livslängd, ge användbar information om fel via larm och data för att fatta rätt beslut och minska riskerna.

flowIQ® 3100 är en ultraljudsmätare för mätning av kallvattenförbrukning i kommersiella och industriella fastigheter där förbrukningen ofta varierar mellan höga och låga flödeshastigheter. Med ett väldigt lågt startflöde och inga rörliga delar som kan påverkas av slitage bibehåller den samma exakta precision genom hela sin livslängd på upp till 16 år. Tack vare flera olika intelligenta larm är det enkelt att upptäcka läckage, sprickor, torra mätare, omvända flöden och manipuleringsförsök så att du kan begränsa risken för vattenförlust och skada i byggnader. Den övervakar även omgivnings- och vattentemperaturerna för de minsta mätartyperna, så att du kan förutspå möjliga risker för sprickor vid temperaturer under noll grader eller upptäcka förändringar i vattentemperaturen som kan orsaka försämrad vattenkvalitet.

Läs mer

Konsulterande ingenjörstjänster

Avancerad vattenmätning för utökad kontroll

Ingenjörsprojekt kräver unika lösningar som kan tillhandahålla säkerhet, precision och lång livslängd. Av denna anledning fortsätter vi att utveckla toppmoderna lösningar för vattenmätning som hjälper våra kunder att möta alla utmaningar.

flowIQ® 3100 är byggd för kommersiell och industriell användning och levererar exakt ultraljudsmätning och en rad intelligenta funktioner för att möta en mängd olika sammanhang och utmaningar.

Med sin integrerade avläsningskapacitet möjliggör den fjärravläsning, vilket gör datainsamlingen både säker, snabb och okomplicerad. Med ett väldigt lågt startflöde och inga rörliga delar som kan påverkas av slitage bibehåller den samma exakta precision genom hela sin livslängd på upp till 16 år. Intelligenta larm gör det enkelt att upptäcka läckage, sprickor, torra rör, omvända flöden och manipuleringsförsök, så att du kan begränsa risken för vattenförlust och skada i byggnader.

Läs mer

Kundreferenser

Smart vattenmätning är en intelligent katalysator för att förbättra kundrelationer och optimera driften. Det handlar om kvalitetsstyrning, intäktsskydd, förvaltning av tillgångar och vattenförlust. Att kunna fatta rätt beslut och välja rätt investeringar.

Läs mer om våra kunder och hitta inspiration från kollegor, som har testat våra lösningar och dragit nytta av fördelarna.

Håll koll på dina mätdata

Dina smarta mätare kan fjärravläsas av vårt READy-system och hanteringen av dina mätare och mätdata sker i READy Manager. Du får snabb och enkel åtkomst till de förbrukningsdata som behövs för att tillhandahålla en rättvis och korrekt fakturering, samt data som kan användas för att reducera vattenförlust, optimera driften och förbättra kundservicen.

Det är dags att ta farväl

För att kunna tänka framåt och förbereda oss för framtiden måste vi ibland släppa taget. I dagens digitala värld, där behovet av kommunikation och anslutningsbarhet ökar, räcker det inte längre att bara vara bra. Se varför det är dags att släppa taget om mekaniska vattenmätare och välkomna fördelarna med smart vattenmätning.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6