flowIQ® 3100

Integrerad vattenmätare med utmärkt noggrannhet för kommersiell och industriell användning

Mätning av kommersiell och industriell vattenförbrukning

Att mäta kommersiella och industriella vattenkonton noggrant är nyckeln till att minska tydlig vattenförlust. I allmänhet utgör kommersiella kunder en liten procentandel av ett bolags kundbas; kommersiella kunder förbrukar dock avsevärt mycket mer vatten än det genomsnittliga bostadskontot.

Förbrukningsmönster för kommersiella och industriella kunder involverar ofta fluktuationer mellan låga flödeshastigheter och kontinuerliga höga flödeshastigheter. Kamstrup flowIQ® 3100 industriella vattenmätare använder en dubbelriktad ultraljudsmätteknik för att säkerställa att kommersiell och industriell vattenförbrukning mäts noggrant vid både höga och låga flödeshastigheter. Mätaren, som inte har några rörliga delar bibehåller en hög och stabil noggrannhet genom hela sin livslängd.

Mycket mer än förbrukning
Mätarens intelligenta larm gör det möjligt för dig att snabbt och effektivt upptäcka sprickor, läckage samt händelser såsom returflöden eller sabotageförsök. Detta minskar vattenförlusten och möjliga indirekta skador i distributionsnätet.

Hållbar, vattentät konstruktion
flowIQ® 3100 är tillverkad med rör av mässing eller rostfritt stål och är IP-68-godkänd, vilket innebär att den kan installeras och kontinuerligt vara nedsänkt i vatten utan risk för vattenintrång i mätarens display eller interna komponenter.

Vill du veta mer?

Klicka nedan för att hitta och ladda ner bland annat datablad, installations- och användarhandböcker samt tekniska beskrivningar.

Kundreferenser

Smart vattenmätning är en intelligent katalysator för att förbättra kundrelationer och optimera driften. Det handlar om kvalitetsstyrning, intäktsskydd, förvaltning av tillgångar och minskade vattenförluster. Att kunna fatta rätt beslut och välja rätt investeringar.

Läs mer om våra kunder och hitta inspiration från kollegor som har testat våra lösningar och dragit nytta av fördelarna.

Håll koll på dina mätdata

Dina smarta mätare kan fjärravläsas av vårt READy-system och hanteringen av dina mätare och mätdata sker i READy Manager. Du får snabb och enkel åtkomst till de förbrukningsdata som behövs för att tillhandahålla en rättvis och korrekt fakturering, samt data som kan användas för att reducera vattenförlust, optimera driften och förbättra kundservicen.

Det är dags att ta farväl

För att kunna tänka framåt och förbereda oss för framtiden måste vi ibland släppa taget. I dagens digitala värld, där behovet av kommunikation och anslutningsbarhet ökar, räcker det inte längre att bara vara bra. Se varför det är dags att släppa taget om mekaniska vattenmätare och välkomna fördelarna med smart vattenmätning.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6