Högkvalitativ energimätare för bostäder med exakt precision

Precis som med alla MULTICAL® energimätare, använder sig denna värmemätare av den mycket exakta ultraljudstekniken. Varje tänkbar droppe mäts i och med det dynamiska området 1600:1 från mättnadsflöde till startflöde (250:1 från qp:qi), vilket minskar förlusten av distribuerad energi.

Kamstrups värmemätare MULTICAL® 302 har en låg tryckförlust på under 0,1 bar, vilket minskar mängden energi som krävs för att driva cirkulationspumparna i försörjningsföretaget eller i byggnaden.

Konfigurera på plats
Den enkla och användarvänliga konfigurationen av värmemätaren på plats minskar installationstiden och mängden fel. Energimätaren för bostäder, MULTICAL® 302, uppfyller både montörernas och mätaravläsarnas behov i och med dess användbarhet och funktionella design. Med hjälp av enknappssystemet kan MULTICAL® 302 konfigureras på plats, utan behov av speciella verktyg eller utrustning. Oavsett om mätaren används i planeringen, i installationerna eller i administrativt syfte, är MULTICAL® 302 den enda värmemätaren du behöver. Mätarens designfunktioner säkerställer den mest effektiva operativa användningen av alla värmemätare. Så oavsett om mätaren monteras horisontellt, vertikalt eller på väggar, kan MULTICAL® 302 justeras så att den passar perfekt i sin omgivning. Dess flödesgivare med den höga skyddsklassen IP68, gör MULTICAL® 302 till den ledande och bäst presterande värmemätaren i sin klass.

Mångsidig i alla positioner

Den kompakta värmemätaren MULTICAL® 302 kan roteras under installation på platser med smala dimensioner, vilket möjliggör optimal avläsning av displayen, även i de mest begränsade utrymmena. Detta gör mätaren till det ideala valet där utrymmet är begränsat, t.ex. på värmegränssnittsenheter och i lägenheter.

Värmemätaren kan konfigureras på plats för installation i till-/returposition, vilket gör mätaren till den ideala energimätaren för bostäder, samtidigt som den möjliggör enkel lagerplanering och -hållning.

Våra kundreferenser

Kamstrup tillhandahåller ultraljudsmätare för mätning av energiförbrukning. Smarta energimätare möjliggör värdefulla funktioner såsom fjärravläsning av mätare, mätarövervakning och integrering med vatten- och elmätningssystem.

Läs mer om våra kunder och hitta inspiration från kollegor, som har testat våra lösningar och dragit nytta av fördelarna.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6