Precision på lång sikt

Korrekt fakturering kräver tillförlitlig data och korrekt mätning

En värmemätare är ett mätinstrument på samma sätt som bensinpumpen på bensinstationen eller vågen i köttbutiken. Kunder förväntar sig självklart att kunna lita på dess exakthet och därför är det av största vikt att kunna bevisa denna exakthet. Värmemätaren är den viktigaste referenspunkten mellan det allmännyttiga bolaget och kunden. Och då värmemätaren fungerar som energileverantörens kassaapparat är denna även en mycket känslig punkt. Minsta tecken på tvivel från kunden angående värmemätarens tillförlitlighet kan sätta förhållandet på prov och försvåra dialogen även inom andra områden. Våra värmemätare utsätts för flera olika tester, både av lokala och internationella myndigheter, för att garantera mätningens stabilitet på lång sikt. Tester visar på betydande skillnader mellan olika tillverkare gällande mätningsstabilitet.

Kamstrup lanserade sin första ultraljudsmätare 1991. Ultraljudsmätaren har levt upp till kraven på tillförlitlig teknik och har med tiden utvecklats ytterligare med fokus på förbättrad mätningsstabilitet över hela produktens livscykel.

Stabilitetsmätning

Dokumentation av korrekt mätning och tillförlitliga förbrukningsuppgifter
För att garantera stabil mätning testas våra flödesgivare enligt standard EN 1434, vilken bl.a. inkluderar stabilitetsmätning av flödesgivare, det så kallade 2 400-timmarstestet.

Det omfattande 4 800-timmarstestet från German District Heating Working Group (AGFW) inkluderar även tester av nötningsresistens. Förutom ovanstående test har Kamstrup genomfört upprepade stickprovstester av flödesgivaren vart sjätte år i enlighet med danska förordningar. Med detta som grund kan vi lugnt tillstå att våra mätare utför korrekta mätningar och levererar exakt förbrukningsdata efter mer än 15 år i drift.

Vi vill gärna höra från dig

Fyll i formuläret nedanför för att komma i kontakt med oss.
Begäran *
* Please select a subject
Intresseområde *
* Please select one or more areas
* Please choose one
* Comments are required * Berätta varför du kontaktar oss
* First name is required * First name is invalid
* Last name is required * Last name is invalid
* Email is required * Please enter a valid email
* Company is required * Din företagsbeskrivning är ogiltig
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required
* City is required * City is invalid
* Postal code is required * Postal code is invalid
* Phone is required * Phone is invalid * Phone is invalid
Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.