Energieffektiv värmeförsörjning

Fjärrvärme i den nya verkligheten i energibranschen

Smart mätning tillhandahåller grunden för hög energieffektivitet genom att tillföra transparens och databaserad kunskap till fjärrvärme

Den nya verkligheten i energibranschen kräver ett integrerat och intelligent energisystem med fjärrvärme som dess naturliga hörnsten. Att förbättra energieffektiviteten och underlätta övergången till förnybara energikällor och överskottsvärme, kräver en nivå av transparens i fjärrvärmesystemet som endast kan uppnås med hjälp av frekventa och noggranna mätdata.

På så sätt spelar smart mätning en avgörande roll när det gäller att möta utmaningarna med det integrerade energisystemet, samtidigt som smart mätning fungerar som en plattform för att utnyttja de givna möjligheterna. I denna vitbok beskrivs den nya verkligheten i energibranschen och den roll som fjärrvärme spelar i den. Vi tittar närmare på det intelligenta energisystemets egenskaper och utforskar hur viktigt det är med effektivitet och transparens genom hela energikedjan, ända till slutanvändaren.

Slutligen kikar vi på vad som kommer att påverka och driva fjärrvärmen i framtiden. Ladda ned din version av vår vitbok och läs mer.

Att byta fokus och höja ribban

Fjärrvärme står i centrum i ett fullständigt integrerat energisystem, där efterfrågan anpassar sig efter den varierande produktionen baserat på förnybara energikällor och överskottsvärme - men detta kommer att kräva en högre flexibilitet än idag.

Detta innebär att nyttja tillgängliga energikällor så effektivt och hållbart som möjligt, och samtidigt skapa de bästa förutsättningarna för att integrera förnybara energikällor.

Ladda ned vår vitbok och läs mer om hur högre energieffektivitet går hand i hand med lägre temperaturer och mer flexibel distribution.

Transparens öppnar nya möjligheter

Förutsättningen för hög energieffektivitet och grunden för energiövergången är transparens.

För att uppfylla dessa effektivitetsmål och föra produktionen närmare gränsen, måste bolagen vara medvetna om vad som händer i nätverket vid alla tidpunkter och i synnerhet vid kritiska punkter. Endast med hjälp av frekventa data från smart mätning kan man uppnå denna grad av transparens. Smarta mätare ger bolagen en detaljerad överblick över det faktiska tillståndet i distributionsnätet, vilket gör det möjligt för dem att optimera i realtid.

Med hjälp av frekventa mätaravläsningar, ner till timvärden eller till och med fem-minutersvärden, kan bolagen övervaka och hantera sitt nätverk på ett helt nytt och enklare sätt. Detta möjliggör driftsoptimering och minskade avfall. Vidare gör frekventa mätdata från smarta mätare det möjligt för bolagen att identifiera och hjälpa slutanvändarna som behöver vägledning i energieffektivt beteende.

Medvetenhet skapar mer energieffektiva slutanvändare och detta gynnar både dem själva och bolagets verksamhet.

Att driva teknologin framåt – tillsammans

En lösning för energimätning från Kamstrup representerar nästa generation av smart mätning. Genom en kombination av den senaste tekniken, fjärravläsning och toppmodern övervakning av läckage, erbjuder våra uppvärmnings- och nerkylningslösningar marknadens högsta nivå av styrning, effektivitet och flexibilitet.

Ladda ned din version av vår vitbok och läs mer om hur du navigerar i de nya villkoren för en digital värmeförsörjning.

Vi vill gärna höra från dig

Fyll i formuläret nedanför för att komma i kontakt med oss.
Begäran *
* Please select a subject
Intresseområde *
* Please select one or more areas
* Please choose one
* Comments are required * Berätta varför du kontaktar oss
* First name is required * First name is invalid
* Last name is required * Last name is invalid
* Email is required * Please enter a valid email
* Company is required * Din företagsbeskrivning är ogiltig
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required
* City is required * City is invalid
* Postal code is required * Postal code is invalid
* Phone is required * Phone is invalid * Phone is invalid
Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.