Vattenmätare med flera kommunikationsmöjligheter

MULTICAL® 62

MULTICAL 62 är en moduluppbyggd vattenmätare med flera kommunikationsmöjligheter – den kan anpassas till individuella lösningar inom handel, industri och bostäder.

Typ

Ultraljud

Storlek

1.6…40 m3/h

Flödesdel

Mässing / Rostfritt

Kommunikation

Radio, M-Bus, LON, ZigBee, Trådlös M-Bus

Kommunikation

MULTICAL 62 är ett ypperligt val för smarta mätarsystem och hanteringssystem inom byggindustrin tack vare den heltäckande uppsättningen kommunikationsmoduler och den integrerade realtidsklockan (RTC–Real Time Clock). Mätaren är lätt att installera och avläsa i både befintliga och nya system, oavsett avläsningstyp.

Mätaren kan utrustas med LON, SIOX, M-Bus, datamodul och Metasys N2 plus Ethernet/IP för kabelansluten kommunikation. Om mätaren ska integreras i ett trådlöst nätverk kan du välja mellan radio, trådlös M-Bus, Zigbee eller en av Kamstrups nya moduler: GSM/GPRS eller High-Power RadioRouter.


Modulär vattenmätare

Kan anpassas efter individuella installationer

MULTICAL 62 är en ultraljudsvattenmätare som används till att mäta kallvattenförbrukning upp till 50 °C och varmvattenförbrukning upp till 90 °C. Mätaren kan användas inom handel, industri och i bostäder.

Flödesgivare

MULTICAL 62 är en statisk vattenmätare där ultraljudsgivaren inte innehåller några mekaniska delar. Eftersom mätaren är statisk förlängs dess livslängd betydligt då den inte påverkas av partiklar och inte utsätts för slitage.

Även vid låga flöden bibehåller givaren sin precision genom hela sin livslängd tack vare ultraljudsmätningen.

Integreringsverk

Alla mätningar, referenser, avläsningar och beräkningar styrs av 


en avancerad mikroprocessor i integreringverket. Den ackumulerade vattenförbrukningen visas med sju stora siffror i en angiven enhet. Displayen har specialkonstruerats för att ha lång livslängd och tydlig kontrast trots stora variationer i temperaturintervall.

MULTICAL 62 har även datakommunikationsportar. Förbrukningsdata och informationskoder kan avläsas via den optiska läsaren på framsidan, och värdena sparas i mätarens dataloggningsenhet. Den optiska läsaren kan ge ytterligare konfigurationsmöjligheter vid seriekoppling till en dator.

Mätaren registrerar läckage och oavsiktlig vattenförbrukning på grund av exempelvis rinnande kranar och läckande värmespiraler i varmvattentankar. 


Konsumenten kan upptäcka eventuella problem på ett tidigt stadium och agera proaktivt för att undvika alltför hög vattenförbrukning som kan leda till dyra vattenräkningar. 

Andra avläsningsalternativ är: drifttidsräknare, aktuellt flöde, högsta och lägsta tillåtna flöde, informationskod, kundnummer och segmenttest osv. – beroende på konfiguration.

Vid strömavbrott kommer alla data att säkerhetskopieras så att inga förbrukningsdata förloras. 

Låg driftkostnad

MULTICAL 62 har dessutom låg intern energiförbrukning och batterilivslängden är upp till 13 år. Du får lägsta möjliga driftkostnader utslaget per år tack vare mätarens unika kombination av extremt hög mätnoggrannhet och lång livslängd.


Godkänd

MULTICAL 62 har genomgått omfattande typprovningar i syfte att få en långsiktigt stabil, exakt och tillförlitlig vattenmätare som mäter förbrukning i bostäder: 

MID-certifierad ● DK-0200-MI001-016 ● OIML R 49Teknisk information

Vill du ha mer detaljerad information? Genom att trycka på knappen nedan kan du hämta datablad, bruksanvisningar och broschyrer för denna produkt helt gratis.

Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.