Kombinerad lösning ger dansk
energikoncern nya möjligheter

Den danska energikoncernen Verdo och teknikföretaget Kamstrup har inlett ett samarbete som både skapar nya affärsmöjligheter för Verdo och ger kunderna en bättre inblick i sin förbrukning.

Verdo, som är leverantör av både el, vatten och värme, har investerat i 64 000 intelligenta förbrukningsmätare tillsammans med en unik systemlösning för att samla in och hantera förbrukningsdata från alla tre försörjningsslag. Lösningen levereras av Kamstrup och är uppbyggd kring elmätarna och deras kommunikationsnätverk, som trådlöst avläser

data från vatten- och värmemätarna. 

”OMNIA-lösningen från Kamstrup innebär att vi får en gemensam infrastruktur för alla våra försörjningsslag, och det ger oss helt klart flera effektiviseringsmöjligheter som vi inte hade fått om vi haft olika lösningar”, berättar Erik Brender, projektledare hos Verdo.

”Med OMNIA har vi designat en lösning som ger Verdo möjlighet att utnyttja infrastrukturen maximalt genom att samla in förbrukningsdata från , vatten- och värmemätare i ett system”, berättar Henrik Mørck Mogensen, Sr. Vice President på Kamstrup. Han fortsätter: ”Det är ett spännande projekt som ger Verdo optimala möjligheter att optimera sina arbetsprocesser”.

”OMNIA-lösningen från Kamstrup innebär att vi får en gemensam infrastruktur för alla våra försörjningsslag, och det ger oss helt klart flera effektiviseringsmöjligheter som vi inte hade fått om vi haft olika lösningar”

- Erik Brender, projektledare hos Verdo.

Investeringen ger också nya affärsmöjligheter för Verdo. Koncernen erbjuder idag andra el-, vatten- och värmeverk att använda deras infrastruktur för insamling av förbrukningsdata. Med det nya systemet blir det ännu enklare och mer ekonomiskt för dem att införa fjärravläsning. 

”Utöver att vi för vår egen verksamhet ser en vinst med ett samlat system, så har vi från flera

vattenverk upplevt ett intresse för fjärravläsning. Det är inte alla vattenverk som har resurser att investera i ett fjärravläsningssystem. Därför erbjuder vi ett samarbete där de får sina vattenmätare avlästa via vårt nätverk. Det är effektivt och ger kunderna möjlighet att slippa den årliga avläsningen”, säger Erik Brender. 

Med en löpande automatisk avläsning kan kunderna hos Verdo

förvänta sig att få en bättre inblick i hur mycket el, vatten och värme de använder och därmed kunna minska sin förbrukning. Det ingångna avtalet omfattar leverans och installation av 64 000 intelligenta mätare, fjärravläsningssystem för insamling av förbrukningsdata för alla de tre olika försörjningsslagen samt installation av mätarna. Installationen av mätarna inleds under 2017 och slutförs under 2020.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Mørck Mogensen, Sr. Vice President, Electricity Systems
E-post: hmm@kamstrup.com
Tel: +45 23 85 36 44