Umeå installerar ytterligare 30 000 nya digitala Kamstrup-elmätare

”Nya funktioner ökar medvetenheten, vilket lär oss att använda energin smartare, säger Bo Fredriksson, mätchef på Umeå Energi, som nyligen tecknat ett nytt avtal med Kamstrup om att leverera ytterligare 30 000 smarta elmätare fram till år 2025.

Umeå Energi började redan 2015 testköra smarta elmätare från det danska energiteknikföretaget Kamstrup. 2016 började utrullning av de nya elmätare och det har byts ca 4500 mätare/år. Nu tar man steget fullt och fram till 2025 ska samtliga gamla elmätare i nätet bytas ut. Totalt rör det sig om drygt 60 000 smarta elmätare som uppfyller de nya kraven från Energimarknadsinspektionen. Det nya energimätningssystemet OMNIA från Kamstrup kommer även att läsa av energibolagets fjärrvärmemätare samt ger möjligheten att läsa kommunens vattenmätare och fastighetsbolagets mätare.

- Smarta elmätare ger oss som nätbolag direkt information om statusen i nätet som vi kan analysera för att säkerställa leveransen till våra kunder. Systemet från Kamstrup ger oss en möjlighet att betydligt snabbare kunna åtgärda fel och brister i elnätet, säger Bo Fredriksson.

Umeå Energi Elnät blir även det första energibolaget i Sverige att testa den nya driftmjukvaran Power Intelligence där insamlad mätdata används för att visualisera energiflöden, energiförluster, överbelastning och simulering av exempelvis nya laddstolpar.

- Umeå har varit pionjärer när det gäller att ta till sig de möjligheter som digitaliseringen erbjuder inom energianvändning.  Genom att utveckla smarta nät blir man bättre på att utnyttja de resurser man har, vilket minskar behovet av dyra investeringar. Vinnarna är kunderna, ekonomin och miljön, säger Mattias Bornerberg, regionansvarig på Kamstrups kontor i Umeå.