Trio utvecklar innovativ digital vattenmätare för den tyska marknaden

23 december 2020

Kamstrup, GELSENWASSER AG och PHYSEC GmbH har gått samman för att utveckla en digital dricksvattenmätare med LoRaWAN-kommunikationsteknik.

Den 22 december undertecknades ett kontrakt mellan Kamstrup, en dansk leverantör av intelligenta lösningar och tjänster för energi- och vattenmätning, GELSENWASSER AG, ett av de största vattenbolagen i Tyskland, samt tyska PHYSEC GmbH, tysk specialist på innovativa säkerhets- och anslutningslösningar.

Under 2021 kommer de tre företagen att lansera en digital dricksvattenmätare för den tyska marknaden. Vattenmätaren kommer att utvecklas med kommunikationstekniken LoRaWANinklusive en hög säkerhetsnivå. Kommunikationstekniken har redan utvecklats av PHYSEC och Gelsenwasser.

”Med den nya digitala vattenmätaren kommer Gelsenwasser att öka effektiviteten och förbättra kundservicen. Vi vill undvika manuell avläsning och automatisera kundfaktureringen. Vid behov kan vi informera kunderna om deras aktuella vattenförbrukning och till exempel varna dem i tid om läckage i deras hus”, förklarar dr Dirk Waider, styrelseledamot i Gelsenwasser.

Han fortsätter: ”De digitala vattenmätarna kan också ge oss information om distributionsnätets status för att upptäcka ett rörbrott i ett tidigt skede. Vi har infört höga säkerhetsstandarder i den nyligen utvecklade radiokommunikationen för att skydda kunddata”

Kommunikationstekniken LoRaWAN håller för närvarande på att testas i Gelsenkirchen och ett projekt som inkluderar fler än 1 000 mätare kommer att installeras i början av 2021.

Ett starkt partnerskap

”Projektet illustrerar hur innovation inom Internet of Things (IoT) framgångsrikt kan implementeras på europeisk nivå samtidigt som säkerhetsprinciper och principer om inbyggt integritetsskydd (”privacy by design”) beaktas. Hos Gelsenwasser och Kamstrup har vi två starka partner som kompletterar varandra perfekt och därmed ger prisvärd, nytänkande och samtidigt hållbar innovation till marknaden”, säger Heiko Koepke, ekonomichef (CFO) på PHYSEC GmbH.

Även Kamstrup understryker samarbetet mellan de tre företagen:

”Det är uppenbart att digitaliseringen i allt större utsträckning också har tagit sig in i den tyska vattenbranschen. Vi kommer att utveckla lösningar inte bara för utan tillsammans med den tyska marknaden. En marknad som är mycket viktig för Europa. Samarbetet med Gelsenwasser och PHYSEC säkerställer att utvecklingen av innovativa kommunikationstekniker kommer att uppfylla höga säkerhetsstandarder”, säger Kim Lehmann, vd på Kamstrup.

I början av 2022 kommer Gelsenwasser att installera de första 25 000 vattenmätarna.