Tekniska Verken verifierar kvaliteten i Kamstrups mätare

15. september 2020
kamstrup_teknik
kamstrup_teknik
Det marknadsledande energianalysföretaget Kamstrup har slutit ett partnerskapsavtal med Tekniska Verken i Linköping om mätarverifiering. ”Att konsumenterna kan lita på mätarna är en förutsättning för att dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen av försörjningsnäten innebär. Genom tester i ett oberoende laboratorium kan vi få en verifiering på vår höga kvalitet under hela mätarens livslängd, upp till 16 år”, säger Jesper Daugaard, VD på Kamstrup i Sverige

Kamstrup har under de senaste tio åren vuxit till en ledande aktör på den nordiska marknaden inom framförallt vatten och energimätning. De batteridrivna mätarna är konstruerade för en livstid på 16 år, vilket är väsentligt längre än de 10 år som lagen kräver. 

- Vår teknik har satt en ny standard för livslängden på energi- och vattenmätare. Det finns därför skäl att se över lagstiftningen av både ekonomiska och miljömässiga skäl, säger Jesper Daugaard, VD på Kamstrup i Sverige.

Avtalet med Tekniska Verken innebär att mätarna genomgår oberoende tester för att garantera mätnoggrannheten.  

- Vi är glada att sluta ett partnerskapsavtal med den svenska marknadsledaren av intelligenta mätare. Eftersom vårt avtal endast gäller verifiering, kalibrering och reparationer av mätare kan vi garantera samma objektivitet i egenskap av ett oberoende ackrediterat laboratorium, säger Fredrik Passot, chef på avdelningen för ackrediterade tjänster på Tekniska Verken Linköping Nät AB. 

Jesper Daugaard framhåller vikten av tillförlitlighet och de stora möjligheter som dagens digitala teknik innebär. 

- En rättvis och korrekt faktura är grundläggande för försörjningsföretagens förtroende. Den stora mängden data innebär i sin tur stora möjligheter för konsumenterna att själva styra och anpassa sin egen förbrukning, säger Jesper Daugaard.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jesper Daugaard, Vice President Nordic Region, Country Manager, Kamstrup Sweden

T: +46 8 562 265 00
M: jda@kamstrup.com