Sverige förlorar 500 miljoner liter dricksvatten – varje dag!

 

Vattenförlusten är större än i grannländerna – men kan motverkas med hjälp av smart mätteknik

Sverige har ett av världens bästa dricksvatten. Men tyvärr går alldeles för mycket av vårt rena vatten idag förlorat på grund av läckage som en följd av otäta ledningsnät.

Sveriges 1750 vattenverk levererar årligen 900 miljarder liter rent dricksvatten.  Siffror från Statistiska Centralbyrån visar att 20–25 procent av vattenproduktionen aldrig når fram till konsumenternas vattenkranar.

Försiktigt beräknat utgör Sveriges vattenförlust alltså 180 miljarder liter per år – eller 500 miljoner liter per dag. Det är en betydligt högre nivå av vattenförlust än den man accepterar i grannländer som Danmark, Tyskland och Nederländerna där förlusten är mindre än 10 procent.

Branschorganisationen Svenskt Vatten har under flera år påpekat att problemet med läckage från otäta rörsystem är viktigt att lösa.

Sverige har under flera år upplevt att en låg grundvattennivå och ett lågt vattenstånd i de sjöar som utgör vattenreserven utgör en växande risk för lokal vattenbrist.

Svenskt Vattens verkställande direktör Anna Linusson har uttalat sig i branschorganisationens tidning om hur de senaste somrarnas vattenbrist på allvar har satt sektorns problem med en alltför stor vattenförlust och behov av förebyggande investeringar på kartan i Sverige.

Nu träder den danska leverantören av intelligenta och högteknologiska mätningslösningar för vattensektorn, Kamstrup, in i debatten.

Med en stor kampanj i annonser och sociala medier vill företaget skapa ny medvetenhet om den alltför stora förlusten av dricksvatten som finns i Sverige – och sätta fokus på tekniken som kan bli en stor hjälp i kampen mot de förlorade dropparna.

För många vattenbolag kan det vid en första anblick vara en dyr och oöverskådlig process att kartlägga var läckagen finns i ett stort, vittförgrenat och gammalt ledningsnät. Men genom att använda intelligent mätteknik, fjärravläsning och nya analysmöjligheter kan ett vattenbolag faktiskt få reda på mycket om sitt eget distributionsnät – utan dyra uppgrävninga”, säger Kristian Rokkjær, Head of Product Management på Kamstrups avdelning för Water Solutions

Han ansvarar för Kamstrups arbete med att utveckla alltmer avancerade fjärravläsnings- och analyssystem för vattenbolagen.

Ett fullt utnyttjande av tekniken i arbetet med att minska vattenförlusten börjar med att vattenbolaget med hjälp av moderna digitala vattenmätare hos den enskilda konsumenten samlar in mätdata med hög frekvens – vanligtvis en gång per dygn eller varje timme mot det fåtal gånger om året som är norm på många platser inom sektorn.

”När mätarna automatiskt kan skicka förbrukningsdata dagligen får vattenbolaget en stor mängd data som de kan analysera. 

Ett nära samarbete för att använda dessa frekventa data på rätt sätt kan ge stora möjligheter för vattenbolaget – till exempel att se exakt var i nätverket man har sina läckageproblem, förklarar Kristian Rokkjær.

Med sin kampanj hoppas Kamstrup kunna sprida kunskap om smart vattenmätning till vattenförsörjningssektorn i Sverige.

”Självklart har vi ett kommersiellt syfte, men också ett samhällsperspektiv: Sverige har ett av världens bästa dricksvatten. Vatten är en värdefull resurs. I stället för att ta tillgången till vatten för givet bör man börja motarbeta vattenförlust – och ta tekniken till hjälp, säger Jan Eriksson som är försäljningschef på Kamstrup i Sverige.

Kontakt angående detta pressmeddelande:

Kristian Rokkjær, Head of Product Management, Water Solutions, Kamstrup
Mob: +45 89 93 14 42

Jan Eriksson, Sales Manager, Kamstrup Sverige
Mob: +46 (0)708 377 101