Vi presenterar den första smarta vattenmätaren med Sigfox-kommunikation

Kamstrups mätare MULTICAL® 21, som har sålts i över 1,5 miljoner exemplar, finns nu tillgänglig med integrerad Sigfox-kommunikation som gör det möjligt för bolag att nyttja en redan etablerad kommunikationsinfrastruktur i stället för att behöva investera i en dedikerad kommunikation. Mätaren levererar samma beprövade fördelar som företagets befintliga smarta mätare samtidigt som den tillhandahåller ett konkurrenskraftigt alternativ för vattenbolag som letar efter en underhållsfri infrastruktur.

IoT gör det möjligt för bolagen att fokusera på sin kärnverksamhet

Internet of Things (IoT) och möjligheten att ansluta ett stort antal enheter, inklusive smarta mätare, finns på agendan hos många bolag. I och med lanseringen av den nya vattenmätaren med integrerad Sigfox-kommunikation introducerar Kamstrup en ny och innovativ men beprövad och testad lösning som tar IoT inom smart vattenmätning från teori till verklighet. 

”Vi anser att Sigfox är ett utmärkt tillägg till våra befintliga Wireless M-Bus-erbjudanden. Med vår Sigfox-anpassade vattenmätare kombinerar vi Kamstrups beprövade mätningsteknik med nästa generations kommunikationsteknik för att erbjuda bolagen det bästa av två världar,” säger Per Trøjbo, Senior Vice President vid Kamstrup. 

Sigfox samarbetar med olika nätverksoperatörer för att etablera och driva Sigfox-nätverket. Bolagen betalar sedan en årlig avgift till operatörerna för att kunna använda nätverket. “Flera bolag vill ägna sin tid och sina fokuserade insatser åt sin kärnverksamhet utan att behöva ta på sig rollen som kommunikationsexperter och nätoperatörer. För dem är en lösning som utnyttjar en befintlig infrastruktur och som drivs av branschexperter ett tilltalande alternativ,” förklarar Stig Knudsen, produktchef vid Kamstrup. 

För att kunna kommunicera via Sigfox-nätverket, integreras en Sigfox-radio i Kamstrups nya mätare, istället för t.ex. en Wireless M-Bus-radio. Med andra ord ser mätaren likadan ut men den skickar ut ett annorlunda datapaket. 

Kamstrups Sigfox-vattenmätare tillhandahåller samma fördelar som Kamstrups befintliga vattenmätare som exakt precision, lång livslängd och låga driftskostnader. 

Även med dagliga värden kan Sigfox-vattenmätaren leverera upp till 16 års batterilivslängd och precis som originalet, avger den värdefulla larm vid händelse av läckage, rörbrott, omvänt flöde och sabotageförsök. Mätarens utformning med IP-68-godkänd vakuumtätning och det faktum att den inte har några rörliga delar gör mätaren motståndskraftig mot både damm, fukt och slitage.

Den perfekta lösningen för Antwerpen, Belgien

Sigfox-vattenmätaren utvecklades efter det att Kamstrup fick beställningen på 205 000 MULTICAL® 21 vattenmätare till det belgiska vattenbolaget Water-link år 2016. Bolaget valde Sigfox-kommunikation för sin mätningslösning och Kamstrups Sigfox-anpassade vattenmätare utvecklades därefter i nära samarbete med projektpartnerna.

“Eftersom vi kombinerar mätarna med en smart ventil är vi övertygade om att Sigfox skulle vara det bästa alternativet för oss. Kamstrup är en föregångare inom IoT-lösningar för smart vattenmätning och de tillhandahöll den flexibilitet och driftskompatibilitet som vi behövde,” säger Jan Van Cappellen, tidigare projektledare vid Water-link.

För ytterligare upplysningar, kontakta:

Produktchef, Stig Knudsen, Kamstrup, telefon: +45 89 93 13 82