Svar på studie som avslöjar bristande noggrannhet i smarta elmätare

Statiska elmätares förmåga att göra korrekta mätningar är för tillfället ett hett ämne i nederländsk, norsk och dansk media. Frågan har uppstått efter en studie som utfördes av ett nederländskt universitet (http://sciencebulletin.org/archives/10940.html), som har testat elmätare från flera olika tillverkare. Vi förstår att konsumenterna blir oroliga när media skriver om elräkningar som är sex gånger så höga som den faktiska förbrukningen och att detta bidrar till ytterligare mediaintresse kring ämnet. På grund av detta har vi samlat information om Kamstrups elmätare och deras exakthet nedan.


• Kamstrups mätare har inte testats i studien som utfördes av det nederländska universitetet (http://sciencebulletin.org/archives/10940.html).

 
• Mätarna som visar oregelbundenheter i studien använder sig alla av antingen Rogowski- eller Hall-mätprincipen, medan Kamstrups mätare använder sig av shunt-mätprincipen i alla OMNIPOWER-hushållsmätare och strömtransformatorer i OMNIPOWER-industrimätare.

• Alla Kamstrups mätare testas i enlighet med gällande lagstiftning, innan de lämnar våra produktionsanläggningar. Alla våra mätartyper är godkända i enlighet med EU:s mätinstrumentdirektiv (MID) och i samma process testas de även i enlighet med CLC/TR 50579, som hänvisar till ett immunitetstest mot ledningsbundna störningar i frekvensområdet 2-150 kHz. Testet är inte en obligatorisk del av MID-godkännandet. Dock har vi under de senaste fem åren testat alla OMNIPOWER-mätare till denna standard för att förbereda oss för det ovannämnda problemet. 

• Kamstrups elmätare i klass B överensstämmer med noggrannhetsgränsen ± 1 % som anges i MID. Faktum är att våra egna kvalitetskrav är ännu striktare i och med att vi endast släpper mätare med en noggrannhet inom ± 0,8 % för distribution. Mätare som inte uppfyller noggrannhetsgränsen på ± 0,8 % analyseras och används för ytterligare kvalitetsförbättringar.

• Resultatet av ytterligare tester som utfördes i mars år 2017, under vilka mätarna utsattes för att påverkas på liknande sätt som vid testerna som utfördes av det nederländska universitet, visar att Kamstrups mätare kan bibehålla sin noggrannhet inom ovannämnda gränser, även under dessa svåra förhållanden.