Kamstrups nya flexibla nätverkslösning gör det ännu lättare för energibolag och fastighetsägare att välja fjärravläsning av mätare.  

"Det har blivit mycket lättare att avläsa våra mätare, och vi kan upptäcka läckage snabbare och således förhindra vattenskador/förluster. Vi slipper tänka på datasäkerhet och IT-resurser, för allt sådant tar Kamstrup hand om".

Per Møller, arbetschef vid Børkop Vandværk (vattenverk)

Kunderna älskar READy

Automatiserad avläsning av energimätare innebär många fördelar för energibolag, fastighetsägare och enskilda konsumenter. Med bakgrund av detta har Kamstrup vidareutvecklat READy Drive by som är en mycket populär lösning för mätaravläsning till READy fixed network. Nu kan stora och små energibolag och fastighetsägare genomföra fjärravläsning av mätare via ett fast installerat kommunikationsnätverk.

Kamstrups nya lösning READy fixed network lanseras den 1 maj, och dess design innebär att det energibolaget eller fastighetsägaren på egen hand kan installera den nödvändiga utrustningen till nätverket.

"Att installera och utvidga nätverket är så enkelt att det är revolutionerande.

De små flexibla antennerna är lätta att montera, till exempel kan de monteras på en husgavel. Därefter behöver man bara ansluta el till  enheten för att upprätta nätverket för fjärravläsning av mätare," säger Lars Hovgaard, produktchef hos Kamstrup.

Den nya lösningen är en vidareutveckling av den befintliga READy lösningen som baseras på mobil mätaravläsning  och de två sätten att läsa av mätare kan lätt kombineras. Med andra ord kan kunder som redan har READy Drive By lätt uppgradera till nätverkslösningen. Det gör även att det finns en helt sammanhängande lösning för kunder som vill börja med mobil avläsning för att senare uppgradera sin lösning med en eller flera antenner.

"Eftersom det är möjligt att kombinera mobil och nätverksbaserad avläsning kan nätverket byggas upp i utvalda områden medan mobil mätaravläsning utförs i andra områden. Det innebär att nätverket kan byggas ut i etapper, så att man, om det behövs, kan påbörja utbyggnaden i områden som har många mätare eller i områden med svåråtkomliga mätare/områden," påpekar Lars Hovgaard.

Sedan den lanserades 2014 har mer än 300 energibolag och fastighetsägare valt READy Kamstrups lösning för fjärravläsning av mätare, och de är alla förtjusta över hur enkelt det fungerar och hur mycket arbetstid lösningen sparar under arbetsdagen. 

"Jag är positivt överraskad över hur effektiv READy är. Vi behöver inte ens gå in i trapphuset för att avläsa mätarna, därför är READy verkligen ett fantastiskt verktyg för vårt arbete”. 
Henrik Hansen,  vaktmästare i Gildbroterrassernes bostadsrättsförening.