Norra Europas största utrullning av smarta mätare närmar sig slutfasen

Samarbetet mellan Radius och Kamstrup om utrullning och drift av en miljon fjärravlästa elmätare följer tidplanen, trots projektets omfattning och komplexitet. När projektet nu går in i driftsfasen ser Radius på möjligheten att utnyttja den stora datamängden för nätoptimering.

Med färre än en tiondel av mätarna kvar att byta ut, inleder Radius slutfasen i norra Europas största utrullning av smarta mätare. Omfattningen är dock inte det enda som utmärker projektet. Tack vare ytterst noggranna förberedelser fortskrider projektet helt enligt plan när det gäller tid, budget och säkerhet.

Detta beror till stor del på den noggranna planeringen som var en del av Kamstrups erbjudande och som inkluderade ordentligt med tid för test av de många integrationerna mellan olika IT-system, säger Steen Hansen, Senior Manager på Radius. Henrik Mørck Mogensen, Senior Vice President på Kamstrup, delar denna uppfattning:

“Det är en komplex och krävande uppgift att kunna lyckas med ett projekt av denna omfattning och vi är väldigt glada över resultaten hittills. För oss och Radius har nyckeln till framgång varit ett nära samarbete och noggrann planering.”

Framgångsrik totalentreprenad
När Radius utlyste sin anbudsförfrågan 2014 valde man att definiera det som en nyckelfärdig leverans inklusive installation och mätdata som tjänst, i vetskap om att den enorma logistikuppgiften skulle vara kritisk för en lyckad utrullning. Detta tillvägagångssätt har också lönat sig; samtliga viktiga milstolpar och projektmål har nåtts i tid, eller överträffats.

Det ursprungliga målet på 1500 mätarbyten per dag har nåtts med råge. Man har istället nått upp till 2500 per dag.

Projektets omfattning och dess framgång har väckt uppmärksamhet från elnätsföretag runt om i världen. Många är angelägna om att få veta mer om hur Radius har gått tillväga. ”Istället för att lista specifikationer för vår mätar- och kommunikationslösning fokuserade vi på helhetsbilden: de mätdata som vi behöver för att kunna uppfylla kraven från omvärlden. Och Kamstrup presterar faktiskt bättre än det vi kommit överens om i kontraktet,” säger Steen Hansen.

Nya möjligheter med big data
En annan mycket konkret fördel med de nya mätarna är att de har inbyggd brytare så att Radius kan frånkoppla och återansluta kunderna på distans istället för manuellt på plats. Redan idag samlas timvärden från de första 900 000 mätarna in och företaget har även börjat arbeta med att utnyttja all lagrad ata.

“Den stora mängden data ger oss bättre förståelse för belastningen i vårt lågspänningsnät och gör att vi enklare kan hitta strömstöld och hantera fel. Vi kan även hjälpa våra kunder vid avbrott, så att vi kan utföra felsökningar snabbare,” säger Steen Hansen.

Samtidigt innebär mer data större potential för nätoptimering i en tid när fler elbilar på vägarna och solpaneler på taken ställer nya krav på elnätsföretagen. Det leder också till nya möjligheter för kundorienterade initiativ som kan bidra till att jämna ut förbrukningen, vilket kan innebära stora fördelar för Radius i relation till framtida investeringar i nätet.

“Vi kommer kanske att helt kunna undvika kapacitetsförstärkningar eller åtminstone senarelägga vissa investeringar. Det förändrar spelplanen totalt,” säger Steen Hansen. Henrik Mørck Mogensen håller med:

“Vi ser en stor potential i användningen av mätdata för det enskilda elnätsföretaget men också för samhället. Istället för att bara bygga ut och förstärka nätet kan vi börja med att utnyttja den befintliga kapaciteten bättre med bättre kunskap om vad som egentligen händer i kablarna.”

För ytterligare upplysningar, kontakta:

Anders Goul Nielsen, Senior Vice President, Solution and Service Delivery

T: +45 20 81 18 67