Produktionen i Sverige planerar att flytta till Danmark

Information

Som en del av Kamstrups strategi om att säkerställa en hög effektivitet i våra processer planerar vi för att lägga ned verksamheten i Kamstrup Karlskrona AB. Vi planerar att flytta produktionen till Danmark och för att ytterligare centralisera våra funktioner planerar vi vidare för att verksamheten i Täby, Kamstrup AB kan komma att ta över ett antal tjänster till sin verksamhet. 


Detta betyder dessvärre att samtligar 34 tjänster i Kamstrup Karlskrona AB kommer att upphöra samt att några medarbetare kommer att bli erbjudna tjänster i Kamstrup AB, vi kommer att påkalla lokala förhandlingar enligt medbestämmande lagen med våra fackliga motparter. 

Frågor gällande detta: kontakta vår VD Knud Bonde på +45 40 73 82 96.