Smart mätarpartnerskap

Powel och Kamstrup utökar sitt partnerskap för att möta en ny branschtrend
En ny kombinerad lösning, utformad för nästa generations intelligenta mätare och Smart Grid håller på att genomföras av Trollhättan Energi i Sverige

Driftkompatibilitet

Marknadsledande energi/IT-företagen Powel och Kamstrup har utökat sitt smarta mätningspartnerskap.

En ny programvaruadapter ger full integration mellan Powels ledande Meter Data Management (MDM)-system Powel ELIN och Kamstrups huvudcentralsystem Kamstrup UtiliDriver. Adaptern är resultatet av en ökad efterfrågan på kompatibilitet mellan Kamstrups mätare och Powels programvara.
Trollhättan Energi har redan anammat partnerskapet genom sitt beslut att använda den nya adaptern. Beslutet följer installationen av 4 000 nya elmätare från Kamstrup 2013 och gör det möjligt för Trollhättan Energi att integrera både de nya elmätarna samt befintliga vattenmätare, även de från Kamstrup, i deras Powel ELIN-lösning för MDM/AMI.
"Med den nya kombinerade lösningen kan vi driva hela systemet via ett enda gränssnitt. Den integrerade lösningen fungerar både för Kamstrups radiomätare som för PLC-mätare av andra tillverkare. Detta är viktigt för oss, inte bara på kort sikt utan även på lång sikt då vi har för avsikt att fortsätta utveckla Smart Grid-konceptet. På så sätt innebär det förlängda partnerskapet att vi har framtidssäkrat vår lösning." 
Örjan Gustafson,Trollhättan Energi

En smart nätapplikation

Mer än bara automatisk mätaravläsning

Samarbetet mellan Kamstrup och Powel inleddes 2012, för hantering av en avancerad Metering Infrastructure (AMI) genom att integrera Kamstrup UtiliDriver och Powel ELIN. Den nya adaptern är ett betydande steg i rätt riktning för förstärkning av detta samarbete.
"Genom detta samarbete gör vi Powels ELIN programvara och Kamstrups intelligenta mätsystem fullt kompatibla. Det innebär att kunderna kan hantera sin totala infrastruktur som ett enda integrerat system, oberoende av kommunikationsteknik", säger Mats Ekelund, vd, Powel Energy Management AB. "Affären med Trollhättan Energi är ett exempel på ett paradigmskifte inom 

energiföretagen och branschen i övrigt, där kompatibilitet mellan system och flexibilitet för att genomföra nya smarta funktioner när det behövs är den nya normen. På Powel välkomnar vi denna ändring eftersom öppenhet och flexibilitet länge har varit kärnan i våra produkter och serviceutveckling."
"För att garantera en säker lösning för framtiden är det allt viktigare för alla leverantörer att noga lyssna på kundernas behov och erbjuda avancerade tjänster i kombination med flexibilitet och öppenhet, inte bara för el-lösningar men också för vatten och värme", säger Filipe Vasconcelos, systemförsäljningschef 

på Kamstrup. "Vårt utökade partnerskap med Powel och installationen på Trollhättan Energi är exempel på just det".
Filipe Vasconcelos tillägger: "Energimarknaden rör sig bortom automatisk mätaravläsning och mot en ny generation av intelligenta mätare där prestanda, öppenhet och smart grid-funktionalitet måste tillämpas framgångsrikt. Därför är vi särskilt glada över att kunna erbjuda Trollhättan Energi en avancerad och flexibel kommunikationslösning tillsammans med den ledande MDM-aktören i Norden, Powel. Vi förväntar oss att fler företag kommer att gå samma väg.