100,000 smarta elmätare till norsk allians

AMS Nord, en allians av sex allmännyttiga kraftbolag i Troms och Finnmark, har valt Kamstrup till leverantör av 100 000 smarta elmätare. Installationen av mätarna börjar år 2016 och pågår i två år.

”Vi ser fram emot att tillhandahålla en lösning som befriar kunderna från att tvingas läsa av sin elmätare manuellt och som möjliggör fakturering baserad på den verkliga förbrukningen. Kamstrup utmärkte sig med konkurrenskraftiga priser samt med kvaliteten på de smarta mätarna och datainsamlingssystemet”

Per-Erik Ramstad, chef för styrgruppen för AMS Nord.

Efter ett anbudsförfarande har AMS Nord valt lösningen OMNIA Suite från Kamstrup, Skandinaviens ledande leverantör av smarta lösningar inom energisektorn. Förutom de smarta elmätarna inkluderar lösningen ett AMI nätverk (Advanced Metering Infrastructure) mellan mätarna till centralsystemet. 

AMS Nord kommer att genomföra ett pilotprojekt bestående av mellan 1000 och 2000 mätpunkter i de sex försörjningsområden under andra och tredje kvartalet 2016. Pilotprojektet kommer därefter att utvärderas noggrant innan resterande mätare tas i drift under tredje kvartalet 2016. 
”Vi ser fram emot att tillhandahålla en lösning som befriar kunderna från att tvingas läsa av sin elmätare manuellt och som möjliggör fakturering baserad på den verkliga förbrukningen. Kamstrup utmärkte sig med konkurrenskraftiga priser samt med kvaliteten på de smarta mätarna och datainsamlingssystemet”, säger Per-Erik Ramstad, chef för styrgruppen för AMS Nord. 

Högklassig AMS-lösning 
Under de gångna månaderna har Kamstrup träffat flera avtal med norska allmännyttiga kraftbolag, däribland Agder Energi Nett, Smart Strøm Nordvest och Dalane Energi. 
Avtalet med AMS Nord stärker Kamstrups ställning som ledande leverantör av smarta mätarlösningar i Skandinavien. Det visar också att Kamstrup är den prioriterade partnern för allmännyttiga kraftbolag som kräver optimal integration mellan elektricitets-, vatten- och värmeförsörjning och befintliga mätarsystem. 

”Vi är stolta över att kunna leverera ett system med den högsta insamlingsprestanda och den bästa integrationen på marknaden. AMS Nord kommer att skapa stora värden genom denna investering och de kan sänka sina kostnader och risker redan från dag ett”, säger Kamstrups norske försäljningschef Per-Otto Lie.

För ytterligare upplysningar, kontakta: 
Chefen för styrgruppen för AMS Nord, Per-Erik Ramstad, tel. +47 95 75 51 46
Per-Otto Lie, försäljningschef, Kamstrup, tel. +47 40 00 55 23