Ny lösning för övervakning av flöde och tryck

Utförlig kunskap om distributionsnätet

Kamstrups senaste lösning för smart mätning består av tre nya produkter som öppnar för nya möjligheter att samla in och bearbeta data om förbrukning, tryck och vattenförlust i distributionsnätet.

Allmännyttiga vattenbolag har nu nya möjligheter att optimera sin verksamhet med Kamstrups lansering av tre produkter som gör det enklare att övervaka distributionsnätet, säkra optimalt nättryck och minska vattenförlust: en ny tryckgivare, en ny lösning för områdesmätning och en betydande uppdatering av det populära mätavläsningssystemet READy med nya redskap för databehandling och analys. 

Kamstrup PressureSensor övervakar fortlöpande såväl det totala trycket som skadliga tryckstötar. Den batteridrivna tryckgivaren avläses automatiskt via ett READy-kommunikationsnätverk som ger bolaget aktuell kunskap och en överblick över möjligheterna att optimera trycket. Att upprätthålla ett optimalt tryck ökar nätverkets livslängd, minimerar antalet brott och läckage och sänker energiförbrukningen, samtidigt som rätt tryck levereras till kunden. 
”Ofta blir det möjligt att sänka trycket i distributionsnätet – antingen permanent eller för en viss tid. Detta leder till lägre driftskostnader och energikostnader samt en väsentligt lägre vattenförlust, eftersom en trycksänkning kommer att sänka nivån på nätverkets sammantagna läckage. Dessutom innebär registreringen av skadliga tryckstötar att vattenbolag får möjlighet att identifiera och eliminera källorna och därigenom minimera risken för skador på nätverket” säger Ricki Korsholm, produktgruppchef på Kamstrup. 

Kamstrups nya lösning för områdesmätning ger allmännyttiga vattenbolag möjlighet att dela upp sitt distributionsnät och således målinrikta sin felsökning. Vidare skapar lösningen den idealiska grunden för analys av såväl vattenförlust som nattförbrukning. Den består av en MAG8000 vattenmätare, ansluten till en kommunikationsenhet READy Gateway från Kamstrup som kan fjärravläsas via ett READy-kommunikationsnätverk. 
Optimal användning av mätardata
Vidare har Kamstrup uppgraderat det populära mätavläsningssystemet READy och det tillhörande programmet för dataanalys och visualisering, READy Manager. Uppgraderingen ger vattenbolag möjlighet att maximera dataanvändningen och fokusera sina ansträngningar där behovet och nyttan är som störst. 

READy Manager erbjuder nu visualisering av förbrukning, kartvyer över mätare med mera. Ett annat viktigt nytt tillägg är en effektiv vattenförlustanalys som uppdaterar den totala vattenförlusten i hela distributionsnätet eller i utvalda sektioner, så att bolaget snabbt kan detektera läckage och brott. Bolaget kan också välja upp till 50 prioriterade mätare som avläses i 5-minutersintervall, vilket ger en mer nyanserad bild för felsökning och tryckoptimering. Slutligen kan READy Manager användas för aktiv läckagedetektering och skapa en grund för prioritering och dimensionering av nätverksrenoveringar.

”Mätardata blir verkligt värdefulla när allmännyttiga bolag använder dem som grund för beslutsfattande gällande optimering av verksamheten och den dagliga driften. Vår nya tryckgivare och lösning för områdesmätning tillhandahåller nödvändiga data, och READy Manager gör det lätt att översätta denna kunskap till verkliga resultat” säger Steen Schelle, chef för produktadministration hos Kamstrup.

För ytterligare upplysningar, kontakta:
Chef för produktadministration Steen Schelle Jensen, Kamstrup, tfn: +45 89 93 11 91
Produktgruppchef Ricki Korsholm,
Kamstrup, tfn: +45 89 93 14 30