Ny VD ska stärka Kamstrups närvaro i Sverige

Efterfrågan på effektiviserings- och optimeringslösningar i den svenska försörjningsbranschen får nu den danska leverantören av intelligenta mätningslösningar, Kamstrup, att satsa ytterligare på den svenska marknaden.

Företaget har därför anställt Patrik Nilsson som Kamstrup AB:s nya VD i Sverige, där han bland annat ska ansvara för Kamstrups aktiviteter och stärka relationen till den svenska marknaden.

Kamstrup har varit verksamt på den svenska marknaden under många år och har på så sätt fått en god kunskap om den svenska försörjningsbranschen. Företaget hjälper de allmännyttiga företagen med hållbara lösningar för bland annat energibesparing, driftsoptimering och bekämpning av vattenförluster.

Med ett strategiskt beslut om att anställa en VD satsar Kamstrup nu på att uppnå en ännu bättre förståelse för de svenska kundernas och marknadens behov. 

Patrik Nilssons roll kommer att bestå i att hantera Kamstrups strategiska aktiviteter och fortsätta arbetet med att skapa kundorienterade lösningar på den svenska marknaden. 

Patrik har mer än 25 års erfarenhet av ledande befattningar inom försörjningsbranschen.

Patrik kommer att ansvara för dotterbolaget Kamstrup AB i nära samarbete med divisions- och funktionschefer från Kamstrup A/S. 

 

”Kamstrup är ett spännande företag och det fokus som finns på teknik och digitalisering tror jag kan få stor betydelse för att utveckla den svenska försörjningsbranschen. Det finns en stor potential och jag ser fram emot att bli en del av ett företag som ser utveckling som en avgörande faktor för att leverera resultat och möta kundernas behov.” 

Säger Patrik Nilsson

För ytterligare information, kontakt:

Louise Vestergaard-Hansen
Brand & Communication Manager
PR@kamstrup.com