Kamstrup introducerar den mest flexibla värmemätaren på marknaden

Flexibel design och funktion sparar tid och pengar

Med MULTICAL 403 får energibolagen en mätare som genererar påtagliga och mätbara besparingar i såväl tid som pengar.

MULTICAL® 403’s kompakta design gör den både service- och installationsvänlig. Mätaren passar i alla installationer utan att göra avkall på displayens visningsvinkel, vilket gör att tidsåtgången och tillhörande kostnader för installation och underhåll blir lägre än någonsin förr.

Det breda produktsortimentet sträcker sig  från qp 0,6 till qp 15m3/h och gör att MULTICAL® 403 lämpar sig för många applikationstyper, från bostadslägenheter till affärscentra och kontorshus. De många konfigurationsalternativen, som kan genomföras direkt från mätarens frontpanel, innebär att energibolagen nu bara behöver lagerhålla en typ av mätare i lager. Parametrar såsom avräkningsdag och flödesgivarens placering i tillopp eller retur kan justeras direkt på installationsplatsen utan att specialverktyg behövs. Alltså krävs mindre resurser för planering.
Enkel åtkomst till data som grund för driftoptimeringar
MULTICAL® 403 stöder fjärravläsning, vilket möjliggör snabbare fakturering och ger energibolagen omedelbar åtkomst till den information de behöver för att analysera och optimera sina installationer. Dataloggern är fullt programmerbar och kan leverera data ända ner till 1-minutersintervall, vilket gör att bolagen snabbt och effektivt kan identifiera lastprofiler samtfel och avvikelser i anläggningen.

Beroende på  energibolagets behov, kan MULTICAL® 403 utrustas med en rad kommunikationsmoduler, inklusive trådlös eller trådbunden M-Bus såväl som pulsingångs- och pulsutgångsmoduler. Programvaruuppdateringar av mätarens moduler kan göras separat. Det betyder att framtida uppgraderingar kan ske via fjärruppkoppling allteftersom nya möjligheter och krav uppstår, utan att påverka legala register, mätaravläsningar eller nätverksadministration.
Ökad noggrannhet och minskade livscykelkostnader
Med MULTICAL® 403 har det totala dynamiska området ökat till 1600:1 från max.flöde  till start (qp:qi = 250:1). Det garanterar att även mycket låga flöden mäts och säkerställer korrekt debitering och fakturering för bolagen.

”Även med ett ökat dynamisk område har MULTICAL® 403 en avsevärt lägre tryckförlust än tidigare versioner. Detta sänker energiförbrukningen för cirkulationspumpar och begränsar anläggningens energiförlust till ett absolut minimum – vilket bidrar till den mycket låga livscykelkostnaden för denna produkt,” förklarar Søren Lang, Chef för Produktavdelning hos Kamstrup.
Kamstrups senaste värmemätare, MULTICAL® 403, bygger på innovativ ultraljudsteknik och hög kvalitet i kombination med en förståelse för de utmaningar som energibolag ställs inför, både nu och i framtiden. Mätaren har typtestats enligt den nya standarden EN 1434:2015 och den har godkänts för användning både som värmemätare, kylmätare och som kombinerad värme- och kylmätare.

”Det energibolagen eftersträvar är  mätarlösningar som gör det enklare för dem att optimera sitt dagliga arbete. Med MULTICAL® 403 får de en mätare som genererar påtagliga och mätbara besparingar i såväl tid som pengar. Samtidigt stödjer mätaren de krav på ytterligare effektivisering och optimering kring hur energi kommer att mätas i framtiden”, berättar Sören Lang.

För mer information, kontakta:

Produktchef Søren Lang, Kamstrup, telefon: +45 89 93 10 32