Mälarenergi investerar i en framtidssäker mätningslösning med utbyggnadsbar kapacitet

20 december 2021
overview of a utility
overview of a utility

Mälarenergi ska bli träffsäkrare på förebyggande underhåll och att hitta läckor, rundgångar och kunder med avvikande uttagsmönster. För att lyckas med det har de investerat i en ny helhetslösning från Kamstrup innehållande värmemätare, infrastruktur, insamlingssystemet READy och analysverktyget Heat Intelligence.

”Med Kamstrup kommer vi att bygga ett driftsäkert system för insamling av mätvärden som ger oss en överblick över våra kundanläggningar där vi momentant kommer att kunna se avvikelser i temperatur och tryck, vilket ger oss ett bättre underlag för att åtgärda anläggningar med dålig avkylning samt gå i dialog med kunder där det finns en potential för optimering av förbrukningen och reducera toppeffekter, säger Inge Eklund, Avdelningschef Marknad Värme, Mälarenergi”.


Vi är stolta över att Mälarenergi gett oss förtroendet att leverera en helhetslösning för värmemätning så att de i framtiden kan spendera mindre tid på datainsamling och kvalitetssäkring och istället använda tiden till att göra mer värdeskapande dataanalyser så de kan prioritera sina insatser och i slutändan kunna ge ännu bättre service till deras slutkunder.


”Det är samtidigt en framtidssäkring och digital utveckling för att kunna ta datadrivna beslut i reinvesteringar och möjlighet till mer noggrann produktionsoptimering, fortsätter Inge. Med Kamstrups insamlingssystem READy samt analysverktyget Heat Intelligence har vi plattformen för att utveckla nya digitala tjänster tillsammans med Kamstrup”


Dessutom är lösningen förberedd för att hantera och samla in data från andra nyttigheter såsom vattenmätare och undermätning i samma infrastruktur och insamlingssystem, vilket är ett effektivt sätt att samarbeta mellan nyttigheter så om Mälarenergi väljer att koppla på, exempelvis vattenmätare i framtiden är det mycket smidigt.


Planeringen för projektet har redan påbörjats och projektet beräknas pågå till utgången av 2023.

Kontakt gällande detta pressmeddelande:


 

 

Peter Kontturi, Försäljningsingenjör


Telefon: +46 73 402 24 39