Karlshamn Energi väljer Kamstrup för smart mätning av värme och vatten

10 februari 2021

Det är med stor glädje vi kan meddela att Karlshamn Energi AB väljer Kamstrup som leverantör av smarta mätare och infrastruktur för både värme och vatten.

Framtida smarta vattenmätare kommer att monteras i Karlshamn för att på ett effektivt sätt automatisera avläsningar och hitta misstänkta läckor i distributionsnätet med hjälp av en ny funktion som finns i mätaren flowIQ2200. Hela Kamstrup värdekedja med mätare, infrastruktur, READy insamlingssystem och analysverktyget Leak Detector gör det möjligt att prioritera arbetet för att få ett så effektivt distributionsnät som möjligt och minska vattenförlusten.

- Vi ser fram emot att samarbeta med Karlshamn Energi. Lösningen är framtidssäker med fokus på läckagedetektering, analysmodulen Leak Detector gör detta möjligt genom att lokalisera läckage både på servisledningar och i distributionsnätet. Detta innebär att Karlshamn Energi kan spendera tiden på att åtgärda läckage, istället för att leta blint efter dem, säger Jörgen Svensson.

- Kamstrups lösning gör det även möjligt för Karlshamn Energi att samla in data från sina värmemätare i samma infrastruktur och insamlingssystem, ett effektivt sätt för att samarbeta mellan nyttigheterna värme och vatten. Tillgången till data ger stor insikt i distributionsnätet och möjlighet att optimera verksamheten och tillhandahålla ännu bättre service till slutkunderna, säger Linda Rosén.

- Vi ser fram emot det som digitaliseringen av vattenmätarna erbjuder. Samarbetet med Kamstrup och möjligheterna de tillhandahåller med ny funktionalitet i såväl mjukvara som mätare kommer i slutändan innebära både kostnads- och resursbesparingar i form av minskade vattenförluster. Att dessutom få in värmemätarna i samma infrastruktur, är ytterligare en vinst, säger Marcus Steen, mätingenjör på Karlshamn Energis mätavdelning.