Kamstrup vinner stor upphandling av intelligenta vattenmätare i Belgien

23 juni 2016

Kamstrup, en dansk leverantör av mätningslösningar, har vunnit ett kontrakt på att leverera ca 193 000 intelli-genta vattenmätare i Antwerpen i Belgien.

Stadens vattenbolag, Water-Link, presenterade planerna inför ett stort medieuppbåd i Antwerpens storslagna rådhus torsdagen den 23 juni.

Hydroko, som under lång tid har varit partner till belgiska vattenbolag, har tilldelat Kamstrup dess hittills största beställning av vattenmätare. Detta kommer som en följd av de stora investeringar inom teknisk utveckling och innovation Kamstrup har gjort de senaste åren och som har gett dess vattenmätarverksamhet god tillväxt.

Det här banbrytande projektet innebär att Kamstrups mycket populära och intelligenta MULTICAL® 21-vattenmätare kommer att integreras med IoT-kommunikationstekniken Sigfox. 

Genom detta får Water-Link den teknik som krävs för att tillgodose bolagets behov.
– Den intelligenta vattenmätaren är grundpelaren i en effektiv och hållbar dricksvattenhantering, säger Water-Links projektingenjör Jan Van Cappellen. 
Kamstrups partner Hydroko är också mycket glad för de potentiella fördelarna med det här projektet.

Mark Indigne, VD på Hydroko, säger: 
– I Kamstrup har vi hittat den innovativa och flexibla partner vi behöver för att förverkliga det här imponerande projektet. Vi bestämmer takten internationellt och kontraktet med Water-Link är en viktig milstolpe, inte bara för oss.

Den höga precisionen hos Kamstrups moderna och intelligenta vattenmätare kommer att göra det möjligt för Water-Link att mäta extremt låga flöden och upptäcka läckage, brott och manipulering, vilket innebär att vattenförluster upptäcks snabbt.
– Den exakta kunskap om vattenförbrukning som våra mätare ger gör att Water-Link kommer att kunna optimera driften i hela sitt nät och ge högre servicenivå till sina kunder, säger Kamstrups Senior Vice President för vattenmätare, Per Trøjbo. 

Projektet kommer att inledas under de närmaste månaderna med en 12 månader lång testperiod som inbegriper 1000 mätare. Efter en testperiod kommer resten av mätarna att installeras mot slutet av 2017 och projektet beräknas vara färdigt 2021. 

Efterfrågan på Kamstrups intelligenta vattenmätare beräknas komma att fyrdubblas under de närmsta fyra åren. Vid företagets huvudkontor i danska Stilling har man redan börjat bygga en ny, toppmodern produktionsanläggning för vattenmätare för att möta efterfrågan.

– I Kamstrup har vi hittat den innovativa och flexibla partner vi behöver för att förverkliga det här imponerande projektet. Vi bestämmer takten internationellt och kontraktet med Water-Link är en viktig milstolpe, inte bara för oss

- Mark Indigne, VD på Hydroko
Kamstrups VD, Per Asmussen, säger att det här projektet med stor sannolikhet kommer att uppmärksammas av stora vattenbolag runt om i världen. 

– Det här projektet är ett bevis på att Kamstrup är flexibelt och strävar efter överträffa förväntningar. Vår erfa-renhet och förmåga att integrera våra innovativa lösningar med andra kommunikationssystem är av stort intresse för många bolag, berättar Per Asmussen.
För mer information:
Per Trøjbo, Senior Vice President – Vattenmätare
D: +45 89 93 11 43
M: +45 40 86 11 43