Kamstrup och Siemens i storskaligt projekt inom smart mätning i Irland

Kamstrup och Siemens kommer tillsammans att leverera en lösning som inkluderar 250 000 smarta elmätare, ett fjärravläsningssystem och ett datahanteringssystem till det irländska energibolaget ESB Networks. Projektet är planerat att genomföras under 2019-2020.

ESB Networks levererar el till ca 2,3 miljoner hushåll i Irland. Liksom många andra energibolag i Europa har de beslutat att införa smarta mätare till fördel för kunderna, ekonomin och miljön.

Samarbetet mellan Kamstrup och Siemens
Kamstrup gick samman med Siemens för att kunna tillhandahålla en lösning bestående av datainsamlingssystemet “Kamstrup OMNIA”, i kombination med Kamstrup OMNIPOWER smarta mätare och den fristående mätdatahanteringslösningen “Siemens EnergyIP”. Med denna helhetslösning får ESB Networks full flexibilitet och skalbarhet inför framtida utrullningar.

Det Siemens-ägda företaget OMNETRIC kommer att ansvara för integrationen av smart mätdata med organisationens befintliga infrastruktur. Detta kommer att säkerställa att ESB Networks och kunderna fullt ut kan utnyttja fördelarna som möjliggörs genom den digitala värdekedjan.

“Den gemensamma lösningen är ännu ett exempel på hur vi kan integrera våra lösningar med andra teknikpartners. Våra lösningar är baserade på lång erfarenhet och beprövad teknik och kommer att förse ESB Networks med de noggranna, tillförlitliga och säkra mätdata som krävs för att kunna driva ett stabilt och flexibelt distributionsnät och leverera den bästa servicen till sina kunder”, säger Kim Lehmann, CEO Kamstrup.

“Samtidigt kan vi hantera den skalbarheten som ESB Networks kräver och tillsammans med Siemens kommer vi att agera som en agil partner”, tillägger Kim Lehman.

Gary O’Callaghan, CEO Siemens Ltd. Kommenterar: “Detta projekt utgör ännu ett steg framåt i digitaliseringen av Irlands elnät. Den globala övergången från fossil energi i kombination med kunder som kräver ett mer aktivt engagemang från energibolagen leder till att våra energisystem blir allt mer komplexa”.

Smart mätning är grundläggande för kampen mot klimatförändringar

Eoghan Barrett, Manager Smart Metering programme, ESB Networks, säger: “Uppgraderingen till moderna elmätare är en viktig katalysator för Irlands Climate Action Plan. För att motverka klimatförändringen utgör programmet för mätaruppgradering en viktig grund för att maximera fördelarna med Irlands växande, förnybara produktionskapacitet och att stödja elektrifieringen av transport och uppvärmning med hjälp av ren el istället för kolbaserade bränslen. Vi tror att den gemensamma lösningen från Kamstrup och Siemens kommer att hjälpa oss att uppnå detta mål”.