Kamstrup lägger till NB-IoT till sin portfölj för kommunikationslösningar för elmätare

Kamstrup, en av världens ledande leverantörer av smarta mätsystem och har idag kommunicerat att de kommer att investera kraftigt i kommunikation via Internet of Things via narrowband (NB-IoT) för elmätare. 

Henrik Mørck Mogensen, SVP på det danska företagets elavdelning, säger att kommunikationsmodulerna och mätarna med integrerad NB-IoT redan har utvecklats och testats framgångsrikt. Inför våren 2018 har man planerat pilottester och en kommersiell lösning kommer att finnas tillgänglig inom de kommande 12–18 månaderna. 

"Efter flera år av omfattande analys av nya kommunikationstekniker, är det tydligt att NB-IoT sticker ut från mängden, i synnerhet när det gäller systemets interoperabilitet. Vi tror på att kombinationen av NB-IoT och vår beprövade och testade radio mesh-lösning är framtidens kommunikationsinfrastruktur för smart elmätning,” säger Mogensen.

Henrik Mørck Mogensen tillägger att flera framgångsrika tester har utförts på Kamstrups NB-IoT-lösning. Ett test utfördes på Vodafones live-nätverk i Irland, där Kamstrups mätare fjärrkopplades tillbaka till hostingcentrumet i Danmark. Ett annat test som utfördes var ett laboratorietest som omfattade flera leverantörer i Vodafones öppna laboratorium i Düsseldorf, Tyskland, både på Huaweis och Ericssons radionätutrustning. 

Testerna har bekräftat NB-IoT-teknikens mognad och bevisat flexibiliteten hos lösningen när det gäller dess förmåga att fungera med olika nätverk. 

“En stor fördel med NB-IoT är att den använder den befintliga infrastrukturen som underhålls av operatörerna, vilket innebär att bolagen har möjlighet att minska sina investeringar  Dessutom, i och med den stora, globala industrin som stöder NB-IoT och den höga graden av standardisering, kvarstår NB-IoT som det bästa alternativet för att uppnå fullständig interoperabilitet. 
 
“ I slutändan handlar tillägget av NB-IoT till vår portfölj om att ge bolagen flexibilitet att välja den lösning som fungerar bäst för dem. Detta skulle kunna vara vår radio mesh-lösning, eller NB-IoT, alternativt en kombination av båda.” 

“För energibolag är det en stor fördel att det är enkelt att byta eller kombinera lösning när som helst, vart som helst i nätverket. Oavsett om det handlar om i år, nästa år eller ännu längre fram i tiden, så finns det framtidssäkra lösningar för dig,” förklarar Henrik Mørck Mogensen.  

Kamstrup arbetar för tillfället med flera operatörer runt om i världen för att hitta rätt prismodell och servicenivå som säkerställer att bolagen kan få en robust NB-IoT-lösning till ett attraktivt pris.