Nytt samarbete med Itron

Kamstrup skapar kompatibilitet genom samarbete med Itron i Österrike

Som ett resultat av Kamstrups strategi för att öka flexibiliteten och kompatibiliteten inom smart mätning i Österrike har Kamstrup och Itron utvecklat ett samarbete med fokus på energimätning.

Samarbetet fokuseras specifikt på den österrikiska marknaden, där Kamstrup medverkar till att tillgodose branschkrav på flera alternativ för mätarleverantörer i projekt för smarta elnät. Kamstrup ska leverera den smarta mätaren OMNIPOWER med RF-kommunikation, en komponent i plattformen för smarta elnät OMNIA Suite, som tillsammans med en nätverkskommunikationsmodul OpenWay Riva från Itron kommer att tillhandahålla PLC- och RF-kommunikationer samtidigt, baserade på IEEE-standarder.
Samarbetet är en del av Kamstrups strategi att säkra ännu bättre kompatibilitet för mätarlösningar, vilket ger de allmännyttiga bolagen mer flexibilitet i deras val av AMI-lösningar.

”Öppenhet och kompatibilitet – liksom datasäkerhet och prestanda – är viktigt för en framtidssäker lösning med smarta elnät. Vår plattform OMNIA Suite för smarta elnät är utformad för sömlös integration. Den erbjuder stor flexibilitet inom systemet och den integreras lätt med andra system för datainsamling. 
Detta samarbete, där den smarta mätaren OMNIPOWER ska integreras med Itrons OpenWay Riva-lösning, är ett bevis på kompatibilitet”, säger landschefen i Österrike, Wolfgang Haager.

Samarbetet med Itron följer i kölvattnet av flera andra allianser inom smart mätning. Genom att arbeta med teknikföretag som Itron, NURI, Telecom och Silver Spring Networks utvidgar Kamstrup sitt partnernätverk och stärker möjligheten att erbjuda mer flexibla lösningar till allmännyttiga bolag i energi- och vattenbranschen. 

Om Kamstrup

Kamstrup är en världsledande leverantör av lösningar för energi- och vattenmätning. Våra lösningar hjälper allmännyttiga bolag och används även i fastigheter med individuell mätning. Under 70 år har vi levererat tillförlitliga och kostnadseffektiva sätt att mäta och administrera energi- och vattenförbrukning över hela världen. Genom att föregripa våra kunders utmaningar ger vi dem möjlighet att bedriva en bättre verksamhet och inspirerar till smartare och ansvarsfullare lösningar för de samhällen som de verkar i. Våra lösningar omfattar förbrukningsmätare, smarta mätarsystem, hosting och service, analys och applikationer med smarta elnät. Alla produkter tillverkas i våra automatiserade produktionsanläggningar i Danmark och är certifierade för de högsta miljö- och kvalitetsstandarderna.

För ytterligare upplysningar, kontakta
Carsten Nielsen
Chef för produktadministration – Smarta nät-lösningar
T: +45 30 43 75 11