Ny vattenlösning vinner innovationspris

Februari 6, 2020

Kamstrups senaste vattenlösning med akustisk läckagedetektering inklusive vattenmätaren flowIQ® 2200 har vunnit innovationspriset Aqua Pro Gaz i Schweiz.

Innovationspriset är ett erkännande av utvecklingsarbetet bakom mätaren och hela lösningen. Inte minst, är utmärkelsen också ett erkännande av värdet dessa produkter kan hjälpa till att generera för vattenbolag över hela världen.

Priset tilldelades den nya lösningen från Kamstrup eftersom funktionen med inbyggd akustisk läckagedetektering möjliggör för vattenbolag att lokalisera läckor i servisledningar snabbare och mer effektivt – och innan de resulterar i ett rörbrott.

Den innovativa lösningen har redan genererat resultat hos flera kunder för vilka det har varit svårt att hitta läckage i servisledningar.

Ett exempel är från det danska bolaget VandCenter Syd - se videon här: