Ökad efterfrågan på samarbete om avläsningssystem inom försörjningsbranschen

Delningsekonomi är inte bara en trend bland privatpersoner. När danska Jysk Energi Teknik under 2017 startar utrullningen av 30 000 intelligenta elmätare blir det som en del av konsortiet MV-Gruppen, där åtta danska allmännyttiga företag samarbetar om ett avläsningssystem.

Delningsekonomi handlar om något annat och mycket mer än semesterbostäder på Airbnb. Även inom försörjningsvärlden finns det fördelar med att samarbeta om resurser. Jysk Energi har inlett ett samarbete med MV-Gruppen, som idag består av åtta allmännyttiga företag, och har investerat i ett av Danmarks största kombinerade system, som avläser omkring 155 000 mätare till olika försörjningsslag. Systemet och mätarna levereras av det danska företaget Kamstrup, som även står för ”hosting” av alla mätdata och drift av systemet. 

”Att vi nu kommer att ingå i MV-gruppen betyder att vi får många fördelar i förhållande till driften av avläsningssystemet. Det gäller  ekonomiska fördelar både för oss och för våra kunder, samtidigt som vi kommer att kunna dra nytta av det erfarenhetsutbyte som naturligt uppstår i ett sådant samarbete”, berättar Per Kristensen, teknisk chef på Jysk Energi Gruppen. 

Kamstrup har under årens lopp arbetat med en del företag som samarbetar över försörjningsslagen eftersom de bland annat kan få fördelar i förhållande till avläsning av mätdata. Och även om företagen använder samma lösning, säkerställer systemet att den insamlade mätdatan fördelas och åtskiljs så att företagen kan vara säkra på att de följer lagen om behandling av personuppgifter. 

Del av en större trend
Jysk Energi Gruppen är därför långt ifrån det enda allmännyttiga företag som ser en stor potential i att dela avläsningssystem. 

”Vi upplever en ökad efterfrågan från mindre elkraftverk som vill gå samman om ett system för avläsning av deras mätare, eftersom det skulle stärka deras verksamhet i många sammanhang. Förutom att vårt OMNIA-system är flexibelt och skalbart, har det också den fördelen att det kan avläsa både el-, vatten- och värmemä-tare som flera av de allmännyttiga företagen i MV-Gruppen har”, säger Uffe Vinther-Schou, Head of Global Sales på Kamstrup. 

Jysk Energi Teknik väntas också gå samman med vattenverk som skulle kunna vara intresserade av att få sina intelligenta mätare avlästa genom deras system. 

Med de nya intelligenta mätarna behöver konsumenterna i Jysk Energi Gruppens försörjningsområde inte längre själva läsa av sin förbrukning, det sker automatiskt. De flesta elkraftverken i Danmark är i färd med att installera nya mätare för att uppfylla lagkravet om fjärravlästa elmätare före utgången av 2020. Hos Jysk Energi inleds processen i år och förhoppningen är att alla 30 000 mätare i försörjningsområdet kan fjärravläsas i september 2020.