Ny metod avslöjar vattenläckor på Gotland

Nivåerna i Gotlands vattenmagasin är fortsatt låga inför den kommande Almedalsveckan trots bevattningsförbudet som infördes redan den 1 april. Nu testas en ny digital lösning från Kamstrup i olika områden på Gotland som ger frekventa mätdata från varje hushåll och en bättre bild av vart vattnet tar vägen.

Förra sommarens torka har satt djupa spår i Gotlands grundvatten och ytvattenintäkter. Enligt Patrik Johansson, enhetschef på regionens vattenenhet, skulle det behövas ett års extra nederbörd för att återställa nivåerna.

Vattnet är viktigt och kostsamt för Region Gotland och därför pågår ett intensivt arbete för att identifiera läckor. Nära 20 procent av det producerade vattnet når aldrig fram till konsumenterna, dels på grund av läckor men även underhållsspolning i nätet samt att en del av vattnet används för brandbekämpning.

- Vår personal undersöker om det finns läckor genom att ständig övervaka de olika flödena och trycket. Vid minsta indikation åker vi ut och letar. Det har bidragit till att vi aldrig haft så få antal läckor som nu, men det är samtidigt ett kostsamt och tidskrävande arbete, berättar Patrik Johansson.

För att få bättre koll på vad som händer i näten och lättare identifiera läckor byter regionen successivt ut gamla mekaniska mätare mot digitala smarta mätare från Kamstrup som informerar vattenverken om läckage eller onormalt hög förbrukning. Insamlingen av data sker genom fjärravläsning från regionens driftpersonal. Detta sker normalt sätt 1-3 gånger per år.

För att få mer frekventa mätdata och en ännu bättre bild av hur vattnet förbrukas genomför Region Gotland nu även ett test med ett fast radionätverk på olika platser på Gotland. Dessa data analyseras sedan för att kunna utnyttjas med Kamstrups insamlingsssystem READy.

- Genom att använda intelligent mätteknik, fjärravläsning och nya analysmöjligheter från Kamstrup kan vi enkelt lokalisera läckor, optimera driften och säkra tillgången på vatten för både gotlänningar och besökare, säger Patrik Johansson.