Smart vattenteknik gör skillnad i Ghana

April 25 2017

Ghana Water har investerat i 40 000 danska, smarta mätare med målet att kunna minska landets försörjningsutmaningar. Det är inte bara Ghana som står inför stora utmaningar när det gäller vattenbrist och vattenförluster, utan hela den afrikanska kontinenten. Utmaningar som smart mätning kan hjälpa till att lösa.

Smart vattenmätning ger bolagen stora mängder data och nödvändig kunskap för att hålla sig informerade om hur det ser ut i distributionsnätet. För Ghana kommer denna teknikinvestering att föra med sig många fördelar för kunderna.  Investeringen kommer även att ha en positiv inverkan när det gäller att bevara landets vattenresurser i allmänhet. För tillfället utgör vattenförlusterna över hälften av Ghanas totala vattenförbrukning. Detta är  en följd av att flera av konsumenterna inte har installerade vattenmätare,samt okända läckor i rören mellan konsumenterna och bolaget som resulterar i vattenförluster.
Detta är det första och största projektet i sitt slag som någonsin genomförts i Ghana och förväntningarna på den nya mätningslösningen är minst lika stora.

 “Vattenförlusterna utgör 50 % av vår vattenförbrukning. Detta är siffror som vi skulle vilja sänka med 5 % om året, tills vi är nere på 20-25 %. Vi tror att detta är möjligt genom smart mätning,” säger Michael Botse-Baidoo, chefsansvarig för projektplanering och utveckling vid Ghana Water.

De smarta mätarna kommer inte bara att ge bolagen möjlighet att noggrant mäta kundernas vattenförbrukning  utan även att upptäcka och lokalisera läckor i rören. Mätarna som stödjer fjärravläsning kommer att göra avläsningsprocessen mer bekväm både för konsumenterna och bolagen då den ersätter den manuella avläsningen av mätarna. Vid sidan av ökad driftseffektivitet, kan bolagen dra nytta av flera nya möjligheter i och med de data som går att samla in från de fjärravlästa mätarna.
“Denna investering hjälper oss på flera olika sätt att höja ribban för vattenmätning i Ghana. Vi ser flera möjligheter för effektivare drift när vi nu kan samla in mer noggranna data och en bättre insikt i vårt nätverk, vilket även kommer att öka våra intäkter. De smarta mätarna kommer att visa sig vara en bra långsiktig investering tack vare mätarnas robusthet, noggrannhet och hållbarhet,” säger Frederick Christian Lokko, VD vid Ghana Water.

De smarta mätarna kommer att levereras av det danska företaget Kamstrup. Investeringen från Ghana Water representerar Kamstrups första avtal gällande vattenmätare i Västafrika och företaget ser i allmänhet stor potential för smart vattenmätning i Afrika.

“Vi förväntar oss att marknaden kommer att växa snabbt  de kommande 3 till 5 åren och vi följer utvecklingen i Afrika noggrant,” säger Per Trøjbo, Senior Vice President vid Kamstrup. “Med det lovande projektet i Ghana, ser vi detta som en början på ett afrikanskt äventyr.”

Förutom avtalet med Ghana Water, har Kamstrup redan etablerat samarbeten med andra partners och kunder inom Ghanas energiindustri och har hittills levererat fler än 100 000 elmätare till bland annat Electricity Company of Ghana.

För mer information, kontakta:

Per Trøjbo, Senior Vice President, Vattenmätare
Tel: + 45 40 86 11 43