Gävle Energi väljer mätare och systemlösning från Kamstrup

Projektet avser ca 50 000 smarta elmätare och ett multi-utility system för smart mätning av el, värme och vatten. Projektet startar under 2019 och mätarna beräknas vara installerade i alla hem och företag senast år 2024.

Avgörande faktorer för Gävle Energi var det faktum att Kamstrup erbjöd en smidig övergång från det befintliga systemet för smart mätning till den nya OMNIA-plattformen och att de såg Kamstrup som den mest flexibla leverantören av multi-utility lösningar på marknaden med ett stort utbud av exempelvis sensorer och kommunikationsteknik. På så sätt får Gävle Energi en lösning som kan hantera alla deras användningsområden och ger dessutom möjlighet att erbjuda ännu bättre service till sina kunder.
Utöver detta betraktades Kamstrups lösning som det mest kostnadseffektiva och smidiga sättet att uppfylla det rättsliga kravet på smarta mätare från myndigheterna som gäller från och med år 2025. Thomas Nordin, projektledare på Gävle Energi AB säger: "Det var viktigt för oss att hitta en långsiktig partner med en tydlig vision och förståelse för utmaningarna inom energisektorn. När man investerar i en lösning med en livslängd på 10-15 år är det avgörande med en stabil partner att möta framtidens utmaningar med. Dessutom förväntar vi oss förbättringar i vår operativa effektivitet genom att vi konsoliderar våra system."