Delad infrastruktur leder till lägre kostnader

 
11. juni 2020
 

Senast 2024 måste alla elmätare bytas ut till smarta elmätare för att möta framtidens lagkrav. Nässjö Affärsverk (NAV), Eksjö Energi, Njudung Energi och Vimmerby Energi & Miljö har gått samman för att få en kostnadseffektiv lösning för sina totalt 35 000 kunder som ska få smarta elmätare installerade.

 

De fyra elnätsbolagen kommer, med den nya gemensamma lösningen att kunna jobba ihop och hjälpa varandra när det behövs. Eventuella strömavbrott registreras automatiskt vilket underlättar för elnätsbolagen vid eventuell utbetalning av avbrottsersättning och rapportering till myndigheter. Nya funktioner kan laddas ner utan att en drifttekniker behöver göra ett fysiskt besök hos kund. Detta sparar pengar och är även bättre för miljön.

- Genom att dela på kostnaden för det nya elmätarsystemet sparar vi mycket pengar utan att behöva kompromissa på kvalitet eller säkerhet, konstaterar elnätscheferna i respektive bolag. 

Lösningens användbarhet och säkerhet var två viktiga kriterier för bolagen vid val av leverantör. Den gemensamma lösningen är därför uppbyggd kring välkända och beprövade standarder inom IT och energimätning. Trots att man delar på samma system så hålls mätdata säkert separerade, bland annat för att hjälpa bolagen att följa dataskyddsförordningen (GDPR).